Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Chu Tống Khánh Linh
Năm sinh:
1987
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
7 năm
Bộ môn:
Quản trị kinh doanh
Điện thoại:
0904903956
• Lập và quản lý chi phí xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2014-05-12 Bài giảng hành vi Tổ chức- Đại học Giao thông vận tải

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện