Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Kim Sao
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
15 năm
Bộ môn:
Mạng và HTTT
Điện thoại:
0905883993
• Data Hiding, Watermarking, Database
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2015 Nghiên cứu và cải tiến một lược đồ thủy vân thuận nghịch ứng dụng bảo vệ dữ liệu đa phương tiện.
2 01-01-2017 Nghiên cứu, đề xuất lược đồ thủy vân thuận nghịch dựa trên phép mở rộng hiệu
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 10-04-2015 15-04-2015 Đại học Quốc Gia HN Nguyễn Kim Sao, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Ất, "Một phương pháp thủy vân thuận nghịch mới dựa trên dịch chuyển histogram" - hội thảo FAIR,
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-10-01 GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện