Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Kỹ thuật thông tin
Điện thoại:
0437661127
• Xử lý ảnh
STT Thời gian Nội dung
1 21-12-2016
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 21-12-2016 22-12-2016 ĐH Công nghệ GTVT Báo cáo hội thảo tại Hội thảo nhà Khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải, tổ chức tại ĐH Công nghệ GTVT, 21/12/2016 Báo cáo được in trong kỷ yếu Hội thảo.
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện