Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phí Văn Lâm
Năm sinh:
1988
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Điều khiển học
Điện thoại:
0968060988
• - Vi xử lý - Robotics - Robotic for human assistance - Hệ thống giao thông thông minh - ITS - Xử lý ảnh - Lý thuyết điều khiển tự động - Hệ thống điều khiển nhiều chiều và phi tuyến
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 "Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tham số dòng giao thông hỗn hợp mật độ vừa và đông bằng xử lý ảnh"
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01-01-2014 31-12-2014 ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI "Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tham số dòng giao thông hỗn hợp mật độ vừa và đông bằng xử lý ảnh"
STT Thời gian Bài báo
1 01-10-2014 DIỄN ĐÀN "ĐỔI MỚI - CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" - ENGLISH "Implementation of inverse perspective mapping algorithm in image processing for the calculation of the speed of traffic vehicles"
2 01-03-2015 TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI - VIETNAMESE "Ứng dụng phép ánh xạ ảnh trong việc xác định tốc độ của dòng giao thông tại Việt Nam"
3 06-03-2017 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "Building and Test a Controller of the Robotic Cane for Walking Assistance", Proc. IEEJ International Workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and Optimization (SAMCON), SS2-6, Nagaoka, 2017.03.
4 19-06-2017 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "Completed Hardware Design and Controller of the Robotic Cane Using the Inverted Pendulum for Walking Assistance", proc. IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), EF-007862, Edinburgh, 2017.06.
5 20-05-2018 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "Two-Wheel Cane for Walking Assistance", IEEJ Int. Power Electronics Conference (IPEC), 21H2-4 (Motion control applications), Niigata, 2018.5.
6 15-09-2018 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "Two-wheeled walker for walking assistance", Vietnam-Japan Scientific Exchange Meeting (VJSE), invited speaker, Sendai, Japan, 2018.09.
7 17-10-2018 Phi Van Lam, Tomoyuki Shimono, and Yasutaka Fujimoto, "Using a Nonlinear Disturbance Observer to Estimated the Human Force Applied to a Two-wheeled Cane For Walking Assistance", IEEE Industrial Electronics Conference(IECON), Washington D.C, 2018.10.
8 18-03-2019 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "Examination of a Control Method for a Walking Assistance of Two-Wheeled Walker", IEEE 2019 International Conference on Mechatronics (ICM2019), Ilmenau, Germany, March 18-20, 2019.
9 19-03-2019 Phi Van Lam and Yasutaka Fujimoto, "A Robotic Cane for Balance Maintenance Assistance", IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019 (Accepted).
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện