Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Hà Anh
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
5 năm
Bộ môn:
Vận tải & Kinh tế đường sắt
Điện thoại:
0976698890
• - Hành vi đi lại Travel Behaviour - Quy hoạch và quản lý giao thông công cộng Public Transport Planning and Management - An toàn Phương tiện Giao thông công cộng Urban public transport safety
STT Thời gian Nội dung
1 15-07-2017 Tác động của dự án xây dựng tuyến tàu điện tại Thành phố Adelaide, Úc tới hành vi sử dụng phương tiện cá nhân của người dân và mức độ giảm khí thải CO2 - The implications of tramline extension in Adelaide city, Australia.
2 01-11-2017 Hành vi đi lại và nhận thức về môi trường của sinh viên Australia và Trung Quốc - Comparing students' travel behaviour in Australia and China.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 08-06-2015 31-07-2017 University of South Australia, Adelaide, Australia. Học viên Thạc sỹ ngành Quy hoạch Đô thị và Vùng Master student/Urban & Regional Planning.
STT Thời gian Bài báo
1 14-07-2017 Ha Anh Nguyen, Andrew Allan 2017, 'The extension of Adelaide's tramline to the City's East End and its implications for establishing a sustainable urban transport system in Metropolitan Adelaide', 15th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, Adelaide, 11-14 July 2017.
2 20-12-2017 Ha Anh Nguyen, Ali Soltani, Andrew Allan 2018, 'Adelaide's East End tramline: Effects on modal shift and carbon reduction', Travel Behaviour and Society, Vol. 11, pp. 21-30 (Scopus indexed Journal)
3 26-04-2018 Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Hà Anh 2018, 'Quy hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam', Hội thảo quốc tế Phát triển ĐSVN, kinh nghiệm của Trung Quốc, Hà Nội. (Huu Ha Nguyen, Thi Hong Hanh Nguyen, Ha Anh Nguyen, 'Planning for high-speed rail development in Vietnam', International Conference on Vietnam Railway development and Experiences of China, Hanoi)
4 21-09-2018 Ali Soltani, Andrew Allan, Christopher Saint, Ha Anh Nguyen, Stephen Berry, Jian Zuo 2018, 'Comparing Australian and Chinese tertiary students’ knowledge and attitudes towards the environment’. Unmaking Waste Conference 2018 Transforming Design, Production & Consumption for a Circular Economy. Adelaide, Australia, September 2018.
5 01-01-2019 Ali Soltani, Andrew Allan, Ha Anh Nguyen, Stephen Berry 2019, 'Students' commuting pattern from the viewpoint of environmentalism: Comparing Australia with China', International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 20, no. 1.
6 02-01-2019 Ali Soltani, Andrew Allan, Ha Anh Nguyen, Stephen Berry 2019, 'Bikesharing experience in the city of Adelaide: Insight from a preliminary study', Case Studies on Transport Policy.
7 14-01-2019 Nguyen, PDQ, Nguyen, HA, De Gruyter, C, Vo, DNQ & Le, QT 2018. ‘Prevalence and factors associated with road traffic crashes among app-based motorcycle taxi drivers: A case study of Vietnam’. Transportation Research Board (TRB) 98th Annual Meeting, Washington, D.C., January 2019
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
2
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện