Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Đức Tuấn
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
Cử nhân
Khoa viện:
Khoa Giáo dục Quốc phòng
Thâm niên giảng dạy:
6 năm
Bộ môn:
Chiến thuật - QS chung
Điện thoại:
0963356854
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 Học viên
2 Học viên
3 Học viên
4 Học viên

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện