Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Mai Thị Trang
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kinh tế vận tải
Điện thoại:
0975879258
• Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính, kinh doanh.
STT Thời gian Nội dung
1 23-02-2018 Nghiên cứu nhận thức về giá trị hợp lý trong kế toán đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. (Mã số: KTQD/V2017.03)
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện