Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Vũ Việt Cường
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0979208128
STT Thời gian Nội dung
1 15-12-2015 Sử dụng Nano SiO2 điều chế từ tro trấu để tăng cường độ tuổi sớm của bê tông nhiều tro bay USING NANO SiO2 PREPARED FROM RICE HUSK ASH TO IMPROVE EARLY STRENGTH OF HIGH VOLUMES FLY ASH CONCRETE
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện