Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trương Văn Quyết
Năm sinh:
1989
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0978452140
• - Vật liệu xây dựng tiên tiến và ứng dụng. - Độ bền của bê tông xi măng và tuổi thọ của kết cấu công trình. - Đặc trưng nhiệt của bê tông xi măng.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2014 Xác định các đặc tính độ bền của bê tông cường độ cao sử dụng trong các công trình cầu. Mã số CTB2014-04-02. Đề tài cấp Bộ GD và ĐT. Thành viên tham gia.
2 01-01-2014 Nghiên cứu phương pháp kiểm tra và đảm bảo chất lượng thi công công trình cầu bê tông. Mã số CTB2014-04-07. Đề tài cấp Bộ GD và ĐT. Thành viên tham gia.
3 01-01-2014 Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý và bảo trì cầu bê tông cốt thép dự ứng lực khẩu độ lớn ở Việt Nam. Mã số ĐT144007. Đề tài cấp Bộ GTVT. Thành viên tham gia.
4 01-01-2016 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng Portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu. Mã số T2016-VKTXD-14. Đề tài cấp Trường Đại học GTVT. Thành viên tham gia.
5 01-01-2018 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến tính chất của bê tông hạt nhỏ độ chảy cao sử dụng tro xỉ nhiệt điện Uông Bí. Mã số T2018-XD-007. Đề tài cấp Trường Đại học GTVT. Chủ nhiệm đề tài.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian Bài báo
1 01-08-2015 Trương Văn Quyết, Nguyễn Long (2015) Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt độ của bê tông trong quá trình rắn chắc. Tạp chí cầu đường số tháng 08/2015
2 01-02-2016 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Tiến, Đặng Thùy Chi, Trương Văn Quyết (2016) Ảnh hưởng của nhiệt độ hỗn hợp bê tông ban đầu đến nhiệt độ của bê tông trong quá trình rắn chắc. Tạp chí Khoa học GTVT số 50, tháng 02/2016
3 01-03-2016 Ngô Đăng Quang, Mai Đình Lộc, Trương Văn Quyết (2016) Áp dụng phương pháp Gibson để đánh giá và phân cấp trạng thái cầu. Tạp chí Cầu đường số tháng 03/2016
4 02-11-2016 T.K Chien, T.V Quyet (2016) Durability and application of high performance concrete in bridge construction in Vietnam, The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” 11/2016
5 30-12-2016 Phạm Duy Hữu, Trương Văn Quyết, Thái Khắc Chiến, Xác định tương quan giữa cường độ chịu nén của bê tông với hệ số khuếch tán ion clo. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 55, tháng 12/2016
6 01-06-2018 Nguyễn Thanh Sang, Trương Văn Quyết, Nguyễn Thanh Sang, Nghiên cứu thành phần tính chất của bê tông cát đầm lăn hạt nhỏ trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam, Tạp chí Cầu đường số Tháng 6/2018
7 02-06-2018 Tran T Truyen, Truong V Quyet, H. Ranaivomanana, A Khelidj, Effect of pre-loading on chloride diffusion in concrete, Journal of Asian Concrete Federation Vol. 4, No. 1, pp. 22-28, June 2018 ISSN 2465-7964
8 31-10-2018 Nguyen V Tuoi, Tran T Truyen, Truong V Quyet, Effect of seawater on strength and durability of pozzolan concrete, 7 th international conference on PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS, pp 449-558
9 01-07-2019 Ngoc Long Tran, The Truyen Tran, Manh Hung Nguyen, Van Quyet Truong, Experimental study of the long-term shortening of reinforced concrete columns under maintaining concentric axial load, JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES, 6 (2019) 269–278
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện