Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Thị Thu Hương
Năm sinh:
1979
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
10 năm
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:
0947710222
• Nghiên cứu về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
3
4 04-12-2003 08-07-2005 University of Queensland Úc Học và bảo vệ thạc sỹ về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh tại Úc
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 2015-10-07 Grammar B1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện