Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Minh Ngọc
Năm sinh:
1991
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
2 năm
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:
01675599538
• Kinh tế xây dựng
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện