Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Việt Hưng
Năm sinh:
1992
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Công nghệ thông tin
Thâm niên giảng dạy:
3 năm
Bộ môn:
Khoa học máy tính
Điện thoại:
0868004008
• - Oracle Technology - Type System - Computer Graphics - Functional Programming - Unity3D Engine
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện