Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Văn Hào
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
Kỹ sư
Khoa viện:
Khoa Cơ khí
Thâm niên giảng dạy:
2 năm
Bộ môn:
Công nghệ giao thông
Điện thoại:
0975996838
• Nghiên cứu về các công nghệ hàn kim loại đã và đang được ứng dụng trong sản xuất thực tế.
STT Thời gian Nội dung
1
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện