Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Đình Hải
Năm sinh:
1986
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
4 năm
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:
0437664056
• - Nghiên cứu Bê tông tiên tiến - Độ bền của Vật liệu và kết cấu - Mô hình hoá và mô phỏng đa cấp độ vật liệu
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2017 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG NHIỆT ẨM ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO (UHPC) TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.
2 28-02-2018 Multiscale modeling and simulation of imperfect and rough interfaces/surfaces in nano-composites.
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
2
3
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt đề tài nghiên cứu
1 25-02-2016 26-03-2018 Lưu Đức Thiện Học viên NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG NHIỆT ẨM ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.
2 25-02-2017 13-04-2018 Đỗ Minh Thiện Học viên NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG CẦU HƯNG HÀ.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện