Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đinh Trung Hiếu
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Khoa viện:
Khoa Vận tải - Kinh tế
Thâm niên giảng dạy:
1 năm
Bộ môn:
Cơ sở kinh tế và quản lý
Điện thoại:
0984211034
• Quản lý xây dựng - Construction management
• Xây dựng tinh gọn - Lean construction
• Quản lý dự án - Project management
STT Thời gian Nội dung
1 10-11-2016 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức và xây dựng đơn giá dự toán công tác duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện