Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Đào Quang Liêm
Năm sinh:
1946
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa môi trường và an toàn giao thông
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kỹ thuật môi trường
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện