Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Duy Hữu
Năm sinh:
1948
Học hàm:
GS
Học vị:
Tiến sĩ khoa học
Khoa viện:
Khoa Kỹ thuật xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Vật liệu xây dựng
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện