Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Phạm Văn Vạng
Năm sinh:
1948
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Quản lý xây dựng
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kinh tế xây dựng
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện