Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Bùi Việt Hương
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
11 năm
Bộ môn:
Đại số và XSTK
Điện thoại:
0913162829
• Phương trình đạo hàm riêng;
• Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh trong phương trình đạo hàm riêng;
• Giải số phương trình đạo hàm riêng.
STT Thời gian Nội dung
1 01-01-2011 "Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa dữ liệu"; Đề tài cấp Bộ; Thành viên nghiên cứu chính.
2 01-06-2012 "Xác định điều kiện ban đầu, hệ số và biên trong các bài toán khuyếch tán"; Đề tài Nafosted; Thành viên nghiên cứu
3 01-01-2014 "Xác định biên trong bài toán dạng parabolic"; Đề tài cấp Đại học; Chủ nhiệm đề tài
4 01-06-2015 "Bài toán ngược không truyền thống"; Đề tài Nafosted; Thành viên nghiên cứu
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện