Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Nguyễn Trung Kiên
Năm sinh:
2018
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Khoa viện:
Khoa Khoa học Cơ bản
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Anh văn
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện