Thông tin giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Họ tên:
Trần Thiện Chính
Năm sinh:
1967
Học hàm:
Học vị:
Chưa cập nhật
Khoa viện:
Khoa Điện - Điện tử
Thâm niên giảng dạy:
Bộ môn:
Kỹ thuật viễn thông
Điện thoại:

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện