BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

BAN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Phòng 402B - Nhà A2 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(0243)7.662.297
Email: 
banqlgd@utc.edu.vn

Trưởng Ban: ThS. Cao Thanh Nam - P. 201B – Nhà A2

Phó Trưởng Ban: TS. Trần Thúy Nga - P. 402B – Nhà A2

Giới thiệu

Ban Quản lý Giảng đường được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ - TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Hiện nay, tổng số CB-CNV của Ban là 18 CB-VC, trong đó có 03 Đảng viên.

Trong các năm qua Tập thể, CB-VC trong Ban luôn hoàn thành nhiệm vụ được Nhà trường giao.

Ban QLGĐ hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ,  nâng cao năng lực quản lý; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ phòng học và quản lý giảng đường.

Chức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định số 1270/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 22 tháng 7 năm 2013 của trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban QLGĐ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, khai thác, sử dụng giảng đường.

Ban QLGĐ có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  1. Xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức điều độ giảng đường đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của Trường.
  2. Phối hợp với các đơn vị, tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng giảng đường.
  3. Chịu trách nhiệm chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, đảm bảo vệ sịnh, cảnh quan môi trường trong khuôn viên của Trường.
  4. Quản lý tài sản tại khu giảng đường; lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa, thay thế kịp thời trang thiết bị đã hư hỏng theo phân cấp.
  5. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khu giảng đường.
  6. Thẩm định, tham gia xây dựng các dự án đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu giảng đường theo sự phân công.
  7. Tham gia công tác xét, đề nghị kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy khu vực giảng đường.

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnhLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
Đỗ Thị Thu Hà

Chuyên viên VPB

P. 402B – Nhà A2

0949184075

Bùi Kim Tuyên

Chuyên viên Điều độ phòng học

Phòng Điều độ - Tầng 1 nhà A2

02437660396

Khuất Minh Phúc

Chuyên viên Điều độ phòng học

Phòng Điều độ - Tầng 1 nhà A2

0941804291

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên (Âm thanh, Máy chiếu)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0941849504

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên (Âm thanh, Máy chiếu)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0941849504

Nguyễn Xuân Hưng

Kỹ sư (Điện, Nước)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0941271521

Nguyễn Đức Hùng

Kỹ sư (Điện, Nước)

Phòng CSVC - Tầng 1 nhà A2

0941271521

Phạm Thanh Hải

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 3 nhà A2

0942077691

Bùi Thị Hoa

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 3 nhà A2

0942077691

Bùi Thị Hương

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A3

0947919574

Lê Thị Tuyết Lan

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A3

0947919574

Hà Thị Lan Anh

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A5

0946291402

Ngô Bích Hạnh

Nhân viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A5

0946291402

Tạ Thị Thu Trang

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A8

0943648154

Lê Thị Thu Vân

Chuyên viên QLGĐ

Phòng nước - Tầng 2 nhà A8

0943648154

Cao Thanh Nam

Trưởng Ban

P.201B - A2

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS