PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Thông tin chung

Địa chỉ: 
Phòng 310 tòa nhà A1, số 3 phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 
+84-(0)24-32444439
Email: 
dds@utc.edu.vn

Trưởng phòng: TS. Trịnh Quang Khải

Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu phát triển được thành lập theo Quyết định số 968/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/05/2017 của Hiệu trường Trường đại học Giao thông vận tải. 

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Nghiên cứu phát triển là đơn vị trực thuộc Trường ĐH GTVT có những chức năng sau:

- Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trường chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của nhà trường;

- Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo trường chú trọng bảng xếp hạng phù hợp và đề xuất các kế hoạch tiếp cận chủ động với các tiêu chí của bảng xếp hạng;

- Tìm kiếm các cơ hội phát triển nhà trường.

- Thực hiện các chức năng khác do Lãnh đạo Nhà trường giao. 

Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Họ tênẢnhLĩnh vực phụ trách chínhLiên hệ
TS. Trịnh Quang Khải

Trưởng phòng

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Mob.: +84-(0) 986913179

Email: khaitq@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của nhà trường;

- Quản lý, cập nhật website đơn vị;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác cơ sở vật chất đơn vị. 

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: ngocanh@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Phương Ngân

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chú trọng bảng xếp hạng phù hợp và các kế hoạch tiếp cận chủ động với các tiêu chí của bảng xếp hạng;

- Phụ trách các công việc của nhóm cộng tác viên; 

- Liên hệ, trao đổi công việc với các đơn vị ngoài trường; 

- Tổ chức các hoạt động công đoàn, phong trào của đơn vị.

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: phuongngan.nguyen@utc.edu.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS