Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông vận tải | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông vận tải

Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông vận tảiTrường Đại học GTVT là một trung tâm mạnh, có thương hiệu ở Việt Nam về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực GTVT. Nhà Trường đã xây dựng được một đội ngũ gồm những chuyên gia hàng đầu với một số phòng thí nghiệm trọng điểm được trang bị các thiết bị thí nghiệm tiên tiến, có khả năng triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu phức tạp, khó khăn của ngành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phù hợp với chiến lược của ngành GTVT và chiến lược phát triển KHCN Quốc gia như nhóm chuyên gia nghiên cứu về hiện tượng và các giải pháp xử lý vệt hằn lún bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa, nhóm chuyên gia thực hiện chương trình KHCN cấp bộ về thiết kế, xây dựng và sửa chữa cầu bê tông cốt thép đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giao thông thông minh,Hoạt động NCKH của Nhà trường đã có nhiều đóng góp mới thiết thực cho phát triển về GTVT và kinh tế - xã hội của địa phương, của cả nước.

Nhà trường đã hợp tác với các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu để nghiên cứu các vấn đề của thực tế đặt ra; có nhiều hợp đồng CGCN và dịch vụ KHCN ký kết và thực hiện theo đặt hàng của các doanh nghiệp, các địa phương; hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Nhà trường đã gắn kết với đào tạo, đã hỗ trợ các hoạt động đào tạo NCS, ThS và đào tạo nâng cao trình độ cho GV.

Nhà Trường thường xuyên tổ chức các hội thảo quốc tế về NCKH, tổ chức các đoàn ra, đoàn vào từ các nước có nền KHCN phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,…; các hoạt động hợp tác quốc tế đã tăng cường thêm một phần nguồn kinh phí cho đào tạo và NCKH của Nhà trường, tạo cơ hội cho SV tham gia NCKH và tiếp tục theo học các CTĐT ĐH và SĐH ở trong nước và quốc tế.

Số lượng bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế ngày càng tăng và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường; Nhà trường có chế độ, chính sách để khuyến khích CBGV công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus.

Một số hình ảnh về KHCN:

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS