Khoa Công trình

KHOA CÔNG TRÌNH

Địa chỉ: Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông vận tải - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 7660155
BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
Trưởng Khoa: TS Lê Hải Hà
Bí thư đảng ủy Khoa - Phó Trưởng Khoa: Th.S Chu Viết Bình
Phó Trưởng Khoa: T.S Hồ Thị Lan Hương

Phó Trưởng Khoa: T.S Nguyễn Quang Phúc

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

Sự phát triển của Khoa Công trình gắn liền với truyền thống 60 năm của Trường Đại học GTVT. Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961. Khi thành lập Khoa chỉ có 01 bộ môn chuyên môn và 01 bộ môn khoa học cơ sở, đến nay toàn Khoa đã có 13 bộ môn (09 bộ môn chuyên môn và 04 bộ môn khoa học cơ sở) và Văn phòng Khoa với địa điểm tại: Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông vận tải.

2. Các thành tích, phần thưởng đạt được.

Với những thành tích đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất Khoa đã được tặng thưởng các danh hiệu sau:

       Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1540/TTg ngày 21 tháng 11 năm 1977.

      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 685/TTg ngày 21 tháng 10 năm 1995.

      Huân chương Lao động hạng nhì tại Quyết định số 27/KT-CT ngày 02 tháng 02 năm 2000.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2003 - 2004 tại Quyết định số 7929/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 12 năm 2004.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Quyết định số 7929/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 12 năm 2004.

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm học 2004 - 2005 tại Quyết định số 5474/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2005.

      Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2007-2008

      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2005 - 2010 tại Quyết định số 1213B/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 03 năm 2010.

      Khoa Công trình 05 năm liền liên tục được Công nhận là Tập thể lao động xuất sắc từ năm 2008 - 2013.

      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2013.

3. Cơ cấu tổ chức.

Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 03 Phó Trưởng khoa, Đảng bộ Khoa Công trình gồm 10 chi bộ trực thuộc, Công đoàn Khoa gồm 13 công đoàn bộ môn và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chi đoàn giáo viên cùng chi đoàn các lớp sinh viên.

Các đơn vị thuộc khoa: Ngoài Văn phòng khoa, khoa có 13 bộ môn

 1. Bộ môn Đường bộ
 2. Bộ môn Cầu - Hầm
 3. Bộ môn Đường sắt
 4. Bộ môn Kết cấu
 5. Bộ môn Sức bền vật liệu
 6. Bộ môn Trắc địa
 7. Bộ môn Thuỷ lực thuỷ văn
 8. Bộ môn Địa kỹ thuật
 9. Bộ môn Công trình giao thông công chính
 10. Bộ môn Công trình giao thông thành phố & Công trình thuỷ
 11. Bộ môn Tự động hoá thiết kế cầu đường
 12. Bộ môn Đường ô tô và Sân bay
 13. Bộ môn Dự án và Quản lý dự án

4. Đội ngũ cán bộ.

Tính đến thời điểm năm 2014 toàn thể CB – GV - CNV có 235 người chiếm gần 30% toàn Trường (Trong đó: Giáo sư: 02, Phó GS: 11, Tiến sỹ: 58, Thạc sỹ: 145), có 04 thầy giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 13 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hiện nay có 39 thầy cô giáo đang làm Nghiên cứu sinh và Thạc sỹ ở nước ngoài.

Các cán bộ, giảng viên trong khoa không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm, năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và  tham gia vào các công tác chính quyền, đoàn thể của Trường. Nhiều GV đang tham gia tư vấn cho các công ty nước ngoài, làm chuyên gia cho các công ty trong nước trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển GTVT.

5. Hoạt động đào tạo

Trải qua chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Khoa Công trình đã khẳng định được uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất. Khoa đã đào tạo được hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ cho ngành giao thông vận tải. Lực lượng cán bộ KHKT này đã và đang đảm đương các công việc trong các lĩnh vực của ngành GTVT, một số đang giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền và ngành từ Trung ương đến các địa phương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ những ngày “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xây dựng đường Hồ Chí Minh lịch sử đến thời kỳ công nghiệp hóa xây dựng những tuyến đường, những xa lộ, cao tốc hiện đại đều in dấu trái tim và khối óc các thế hệ sinh viên Khoa Công trình.

5.1 Đào tạo đại học:

Khoa Công trình phụ trách ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, quản lý khai thác, quy hoạch và sửa chữa các công trình cầu, đường ôtô, đường sắt và các công trình đặc biệt. Được trang bị các kiến thức về khảo sát, thiết kế, quy hoạch và thi công, khai thác cầu đường ôtô các loại và  cảng hàng không, các công trình giao thông trong và ngoài đô thị.

+ Số lượng sinh viên đại học: Hàng năm Khoa Công trình quản lý bình quân khoảng 10.500 sinh viên (Trong đó: 4.707SV Hệ chính quy, 2.260 SV hệ Liên thông, Bằng hai và 3.558 SV hệ Vừa làm vừa học).

+ Nơi công tác sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư xây dựng xây dựng công trình giao thông sẽ hoạt động trong các cơ quan lĩnh vực xây dựng công trình giao thông: Bộ Giao thông vận tải, các Bộ liên quan, các Sở giao thông vận tải, Phòng giao thông các quận, huyện, các đơn vị Tư vấn cầu đường của Bộ và địa phương, các Ban QLDA, các Tổng công ty và Công ty xây dựng giao thông, các Tổng công ty và Công ty đường Cao tốc, các Công ty tư vấn hàng không, Viện Nghiên cứu giao thông và Viện nghiên cứu hàng không, các tổ chức quản lý chất lượng,…Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ tiếp tục được đào tạo theo các chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành. Giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật, công nghệ.

Các chuyên ngành đào tạo Đại học:

Bao gồm 16 chuyên ngành do 9 Bộ môn phụ trách theo sơ đồ sau:

                   

5.2 Đào tạo Thạc sỹ:

Khoa Công trình phụ trách 2 ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Số lượng học viên: Hàng năm Khoa Công trình quản lý bình quân khoảng trên 500 học viên cao học, chiếm tỷ lệ gần 50% số học viên trong toàn trường.

5.1.1 Các chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ thuộc Ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT:

 1.  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
 2.  Xây dựng Cầu Hầm
 3.  Xây dựng đường sắt
 4.  Xây dựng sân bay
 5. Quản lý xây dựng công trình giao thông
 6. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đô thị

5.1.2 Chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ thuộc Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng:

 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

5.3 Đào tạo Tiến sỹ:

Khoa phụ trách 5 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ, hàng năm tuyển mới hơn 10 nghiên cứu sinh.

Các chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ:

 1. Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
 2. Xây dựng Cầu Hầm
 3. Xây dựng đường sắt
 4. Xây dựng công trình đặc biệt
 5. Cơ học vật rắn biến dạng và cơ kỹ thuật

6. Hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất:

Với đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học có trình độ cao, với các phòng thí nghiệm hiện đại và với truyền  thống trên 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã đi đầu, làm chủ công tác tư vấn thiết kế, thẩm định, kiểm định và đặc biệt là chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông Cầu - đường.

Hàng năm Khoa tham gia Công tác quản lý hoạt động khoa học – công nghệ của Khoa, bộ môn. Nhiều đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt và ứng dụng thực tế trong thực tế sản xuất. Phong trào NCKH sinh viên được chú trọng, hàng năm với hàng trăm đề tài NCKHSV được các em sinh viên tham gia trong đó có nhiều đề tài đạt được giải cao và được đánh giá có tính thực tiễn cao.

Các Bộ môn Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Địa kỹ thuật, Thủy lực thủy văn cũng đã bồi dưỡng nhiều sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olimpic cơ học toàn quốc. Bộ môn Sức bền vật liệu nhiều năm liền đạt giải nhất, nhì đồng đội và nhiều sinh viên đạt giải cao.

Công tác hợp tác, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất nhằm gắn kết hoạt động NCKH với đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ. Nhiều thầy, cô giáo là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn, đã tham gia hội đồng khoa học các cấp, tham gia thiết kế, thẩm định nhiều dự án công trình giao thông trong phạm vi cả nước. Nhiều công trình giao thông trọng điểm của Quốc gia cũng có đóng góp rất lớn của tập thể và cá nhân cán bộ, giảng viên trong Khoa như các đường phục vụ bảo vệ tổ quốc: đường Trường Sơn, đường Đ71, đường N2, ... và các công trình giao thông trọng điểm hiện nay như đường Hồ Chí Minh, đường QL18, cầu Mỹ Thuận, cầu Bãi Cháy

                       

Một số hình ảnh hoạt động khoa học công nghệ

7. Quan hệ hợp tác

Khoa đã có nhiều chương trình Hợp tác nghiên cứu khoa học, phối hợp đào tạo nghiên cứu sinh với các tổ chức nước ngoài như Trường Đại học Waseda và Đại học Nagaoka, Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu và đào tạo NCS), Tập đoàn Thép Nippon Steel Corporation, Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu, đào tạo và cấp học bổng cho khóa học thạc sĩ và tiến sĩ), Viện Công nghệ Shimizu Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu và đào tạo NCS), Công ty Kawakin, Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên giỏi) Công ty TV Chodai, Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên giỏi), Viện nghiên cứu Quốc gia INSA de Rennes, Pháp (phối hợp đào tạo NCS), Đại học Darmstadt University of Technology, Đức (phối hợp đào tạo NCS), Tập đoàn Freyssinet, Pháp (hợp tác nghiên cứu), Công ty Bentley, Mỹ (hợp tác hỗ trợ phần mềm Xây dựng).

8. Hoạt động khác

Hoạt động văn hoá văn nghệ: toàn thể CB-GV-CNV Khoa tham gia tích cực các phong trào văn nghệ của Trường, đặc biệt trong những ngày hội của toàn trường đón nhận danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân và lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, toàn thể cán bộ viên chức khoa Công trình tham gia hội diễn văn nghệ: “Tiếng hát thầy và trò” do công đoàn trường tổ chức và đã đạt được giải Nhất toàn đoàn cùng 2 giải Nhất cá nhân. Trong các hoạt động thể thao Khoa Công trình nhiều năm đạt giải nhất môn Bóng đá.

Cùng với sự phát triển của đất nước và của ngành, sự phát triển của công nghệ xây dựng đòi hỏi các bộ môn, các giảng viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ, thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất. Khoa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xứng đáng là một trong những Khoa có truyền thống nhất của Trường Đại học GTVT.