Khoa Công trình | Bộ môn Địa kỹ thuật

BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT

Địa chỉ: Phòng 405 – 406 nhà A6, trường Đại học GTVT.
Điện thoại: 04.7664529
Trưởng Bộ môn: Th.S Võ Thị Hồng Minh

       

        Bộ môn Địa kỹ thuật – Khoa Công trình – Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội được thành lập năm 1966. Ban đầu gọi là Bộ môn Cơ- Địa, từ 1995 đổi tên thành Bộ môn Địa kỹ thuật.

        Bộ môn giảng dạy các môn “Địa chất công trình”, “Cơ học đất ”, “Cơ học đá” và “Nền móng công trình” cho sinh viên ngành Xây dựng công trình giao thông và môn học “Địa kỹ thuật” cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

        Từ năm 2004, Bộ môn được chuyển thành Bộ môn chuyên môn phụ trách đào tạo chuyên ngành “Địa kỹ thuật công trình giao thông” (từ khóa 44) – nhằm đào tạo những kỹ sư Xây dựng công trình giao thông giỏi về Địa kỹ thuật phục vụ cho việc khảo sát, thiết kế tính toán, thi công các công trình giao thông.

         Hàng năm, Bộ môn tổ chức luyện thi Olympic môn Cơ học đất cho sinh viên dự thi quốc gia (từ năm 1997), liên tục đạt được nhiều giải cao.

        Bộ môn đã và đang tham gia giảng dạy Cao học từ khóa đầu tiên của trường. Hiện tại Bộ môn đang xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ hợp tác với các trường quốc tế.

        “Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật công trình” được Bộ môn thành lập từ năm 1992 phục vụ tích cực cho công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ. Bộ môn đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài các cấp, xuất bản và tái bản nhiều giáo trình chuyên môn có chất lượng cao phục vụ công tác giảng dạy học tập.

          Nhiều năm, Bộ môn đã được tặng danh hiệu tổ lao động XHCN, bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

         Hiện nay Bộ môn có tổng số 27 thành viên (gồm 24 ở Hà Nội và 3 ở cơ sở II - tp. Hồ Chí Minh) trong đó 01 PGS. TS; 02 TS; 24 ThS (hiện có 03 NCS tại nước ngoài). Tổ Đảng hiện có 07 Đảng viên cơ sở I và 02 Đảng viên tại cơ sở II.