Khoa Công trình | Bộ môn đường ô tô và sân bay

BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY

  Địa chỉ: Phòng 207, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải
  Điện thoại: (04) 37665160

  Trưởng Bộ môn: GS-TS Phạm Huy Khang