Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
    08:30 ngày 10-03-2021
    Nội dung: Đánh giá độ bền mỏi cho mối hàn góc trên khung sat-xi xe sơ mi rơ moóc bằng phương pháp ứng suất điểm nóng
    Người báo cáo: Vũ Tuấn Đạt
    Địa điểm: VP Bộ môn