Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
    10:00 ngày 14-09-2020
    Nội dung: Phát triển công cụ lấy dữ liệu từ Google Map trong việc phát hiện ùn tắc và tại nạn giao thông theo thời gian thực
    Người báo cáo: Đặng Minh Tân
    Địa điểm: VP Bộ môn