Khoa học công nghệ

Mới nhất

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ nổi bật trong năm 2022

Năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 đầu năm làm gián đoạn một số hoạt động trực tiếp nhưng các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Hội nghị khoa học công nghệ Trường đại học Giao thông vận tải lần thứ XXIII

Sáng ngày 11/11/2022, Hội nghị khoa học công nghệ (KHCN) Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐHGTVT) lần thứ XXIII đã diễn ra tại Hội trường lớn của Trường. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá các hoạt động KHCN, khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích cao về KHCN trong giai đoạn 2020-2022

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn