Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chung

Thông báo chung

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 26-10-2020
  Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhằm chống ùn tắc và tai nạ giao thông tại các vị trí quay đầu (U-Turn) ở Thành phố Hà Nộii
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 02-11-2020
  Nội dung: Một số vấn đề an toàn giao thông (ATGT) trên quốc lộ và giải pháp
  Người báo cáo: Chu Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP
  14:30 ngày 02-11-2020
  Nội dung: Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA và cơ hội cho hoạt động giao nhận vận tải của Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn