Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 26-10-2020
  Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhằm chống ùn tắc và tai nạ giao thông tại các vị trí quay đầu (U-Turn) ở Thành phố Hà Nộii
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 02-11-2020
  Nội dung: Một số vấn đề an toàn giao thông (ATGT) trên quốc lộ và giải pháp
  Người báo cáo: Chu Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn VT đường bộ TP
  14:30 ngày 02-11-2020
  Nội dung: Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA và cơ hội cho hoạt động giao nhận vận tải của Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Như
  Địa điểm: VP Bộ môn