Thông báo chung | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
    08:30 ngày 12-01-2021
    Nội dung: Nhận diện phương tiện đi lại và mục đích chuyến đi từ các cuộc khảo sát sử dụng GPS
    Người báo cáo: Nguyễn Minh Hiếu
    Địa điểm: VP Bộ môn