Khoa Khoa học cơ bản | Bộ môn Toán giải tích

BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH

Địa chỉ: Phòng 803 - Nhà A6 trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: (04) 3.7661756

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thế Vinh

Phó Trưởng Bộ môn: Th. S Nguyễn Thị Huyên

Bộ môn Toán Giải tích được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Toán (được thành lập từ năm 1962). Bộ môn hiện có 15 giảng viên, trong đó có 02 PGS, 07 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ. Nhiệm vụ của Bộ môn gồm:

  •  Giảng dạy các môn Toán giải tích, Hàm phức, Toán kinh tế, Toán kỹ thuật theo chương trình Đại học cho các hệ chính quy, liên thông và vừa học vừa làm; dạy chuyên đề Giải tích số, Quy hoạch thực nghiệm cho hệ Cao học.
  • Biên soạn Giáo trình phục vụ cho Đào tạo Đại học và Sau Đại học.
  • Nghiên cứu khoa học, tuyển chọn và bồi dưỡng các đội tuyển thi Olympic Sinh viên toàn quốc. Các thành viên của Bộ môn đã công bố hơn 40 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, Bộ môn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các đội tuyển thi Olympic toàn quốc môn Giải tích đã đạt nhiều giải cao. Bộ môn được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc nhiều năm liền.

Danh sách giảng viên của Bộ môn:

1. PGS. TS. Lê Hồng Lan

2. TS. Nguyễn Thế Vinh

3. PGS. TS Vũ Văn Khương

4. TS. Phạm Hồng Nga

5. CN Lê Thanh Tùng

6. TS. Nguyễn Sỹ Anh Tuấn

7. Th.S Nguyễn Thị Huyên

8. TS. Mai Nam Phong

9. CN Đào Việt Cường

10. TS. Nguyễn Thị Hiên

11. Th.S Nguyễn Văn Kiên

12. Th.S Nguyễn Văn Dũng

13. Th.S Dư Thị Thu Trang

14. Th.S Nguyễn Anh Ngọc

15. Th.S Trịnh Thị Trang