Khoa Đào tạo quốc tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Đào tạo quốc tế

Khoa Đào tạo quốc tế

Họ tên:
Tô Giang Lam
Năm sinh:
1970
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Thị Vân Hà
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Hoàng Thanh Thúy
Năm sinh:
1979
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Việt Hùng
Năm sinh:
1980
Học hàm:
PGS
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thị Hồng Bích
Năm sinh:
1983
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Thái Minh Quân
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Trần Thu Hà
Năm sinh:
1985
Học hàm:
GV
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Lan Anh
Năm sinh:
1973
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Đăng Hanh
Năm sinh:
1984
Học hàm:
Học vị:
Tiến sĩ
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Duy Đức
Năm sinh:
1994
Học hàm:
Học vị:
Thạc sỹ
Chi tiết

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Đội ngũ nhà giáo

Khoa viện