Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(05/06)
Sáng
 
 
 
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 2 ngày 05/06
Chủ trì: PHT Đức
Họp Hội đồng xét duyệt đề tài Xuất sắc cấp Trường TP: Theo quyết định Tại: P.301 - A1
PHT Đức
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
Thứ 2 ngày 05/06
Chủ trì: Ban Thư ký HSV
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường báo cáo ĐU-BGH công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHGTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2025 TP: ĐU-BGH, Phòng CTCTSV, BTV Đoàn trường Tại: P.401 - A1
Ban Thư ký HSV
Thứ 3
(06/06)
Sáng
09:30 - 12:00
09:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 06/06
Chủ trì: Bí thư ĐU
Họp Đảng ủy trường TP: Đảng ủy viên trường Tại: P.301 - A1
Bí thư ĐU
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 06/06
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Bảo vệ Cấp Cơ sở - Đề tài Cấp Bộ B2021-GHA-01 TP: Hội đồng nghiệm thu; Các thành viên thực hiện đề tài; Mời các Nhà khoa học quan tâm tham dự Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Thứ 4
(07/06)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 07/06
Chủ trì: BGH
Hội nghị cán bộ công tác tháng 6/2023 TP: Theo quy định Tại: P.601 - A1
BGH
Chiều
 
 
 
Thứ 5
(08/06)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 5 ngày 08/06
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022, mã số T2022-CT-005TĐ "Tối ưu hóa vật liệu composite sử dụng phương pháp cấu trúc tiến hóa hai chiều (BESO) và trí tuệ bầy đàn trên cơ sở mô hình phase field" TP: Hội dồng nghiệm thu, BM Cầu hầm và khách mời Tại: P.305-A6
Chủ tịch HĐ
Chiều
 
 
 
Thứ 6
(09/06)
Sáng
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 09/06
Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đoàn Thanh Kỳ. Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc. TP: Ban giám hiệu, Phòng ĐTSĐH, Khoa QLXD, Bộ môn KTXD, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Kính mời các quý vị quan tâm đến dự! Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Phòng Đào tạo Sau đại học
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
Thứ 6 ngày 09/06
Chủ trì: Khoa Công trình
Tổng kết công tác NCKH Sinh viên Khoa Công trình năm học 2022-2023 TP: Ban Chủ nhiệm khoa CT, Lãnh đạo các Bộ môn, các thầy cô hướng dẫn NCKH và các nhóm sinh viên thực hiện đề tài Tại: P.501 - A1
Khoa Công trình
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 09/06
Chủ trì: Khoa Đ-ĐT
Tổ chức Chung kết Cuộc thi Đua xe lập trình wRobot 2023 TP: Các đội thi đấu VCK, BTC, Kính mời P.CTCTSV, P.KHCN, ĐTN, BCNK, LĐBM, các thầy cô & SV tham dự Tại: Hội trường lớn
Khoa Đ-ĐT
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 09/06
Chủ trì: Ban Giám hiệu
Tổng kết Cuộc thi Robocon 2023 TP: Phòng CTCTSV, Các đội Robocon 2023 thi đấu vòng chung kết, CĐV, BCNK, LĐBM; Kính mời P.CTCT&SV, P.KHCN, P.ĐTĐH Tại: P.401 - A1
Ban Giám hiệu
Chiều
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 6 ngày 09/06
Chủ trì: Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
Hội Sinh viên Thành phố duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHGTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2025 TP: Kính mới HSV TP. Hà Nội, ĐU-BGH, Phòng CTCTSV, BTV Đoàn trường Tại: P.401 - A1
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
Thứ 7
(10/06)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(11/06)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<