Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(17/01)
Sáng
 
 
 
Chiều
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 2 ngày 17/01
Chủ trì: PHT Chương
Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 29.2 (trực tuyến) TP: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Bảo vệ, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Thứ 3
(18/01)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 3 ngày 18/01
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Thùy Chi. Đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của bộ công tác máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt Nam chế tạo. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Cơ khí, Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường. Tại: P.101 - A5
P.ĐTSĐH
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 18/01
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Duy Linh. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường BTXM đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường Tại: P.101 - A5
P.ĐTSĐH
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 3 ngày 18/01
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp giữa Lãnh đạo Trường với đoàn Đánh giá ngoài TP: Tham gia trực tiếp: Đoàn đánh giá ngoài, BGH (HT, các PHT), CTHĐT, LĐ các đơn vị (01 người/đơn vị): KT&ĐBCLĐT, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, CTCT&SV, HCTH, TCKT, TBQT, KHCN, TTUDCNTT, HTQT-NCPT; Tham gia online trên team: LĐ các Khoa, LĐ phân hiệu và các đơn vị chức năng của PH Tại: Họp tại 401-A1 và họp online trên Team
Hiệu trưởng
Thứ 4
(19/01)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 4 ngày 19/01
Chủ trì: PHT Chương
Họp xét công nhận tốt nghiệp cao học tháng 1/2022 (bổ sung)

thành phần tham gia: Ban Giám hiệu, phòng ĐTSĐH, ban Thanh tra, lãnh đạo các khoa có học viên xét công nhận tốt nghiệp cao học.

Tại: P.301 - A1
PHT Chương
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 19/01
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Họp Ban điều chỉnh Đề án đào tạo ngoại ngữ cho Chương trình tiên tiến và chất lượng cao TP: Khoa ĐTQT, thành viên Ban điều chỉnh Đề án ngoại ngữ cho Chương trình tiên tiến và chất lượng cao theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHGTVT Tại: P.301 - A1
Khoa Đào tạo quốc tế
Thứ 5
(20/01)
Sáng
08:00 - 11:00
08:00 - 11:00
Thứ 5 ngày 20/01
Chủ trì: Hiệu trưởng
Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, Lãnh đạo các đơn vị (Trực tiếp tại hội trường), Phân hiệu, Trưởng các bộ môn (Trực tuyến). Trung tâm ứng dụng CNTT chuẩn bị kết nối trực tuyến cho hội nghị Tại: Hội trường lớn
Hiệu trưởng
Chiều
13:30 - 17:00
13:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 20/01
Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở mã số B2019-GHA-02 "Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất" do TS Lê Minh Cường làm chủ nhiệm đề tài TP: HĐ Nghiệm thu Tại: P.501 - A1
Chủ tịch HĐ
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 20/01
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo Quản lý xây dựng Việt-Anh. TP: Khoa Đào tạo Quốc tế, thành viên Hội đồng theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/1/2022. Tại: P.301 - A1
Chủ tịch Hội đồng
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 20/01
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp giữa Lãnh đạo Trường với đoàn Đánh giá ngoài (phiên 2) TP: Tham gia trực tiếp: Đoàn đánh giá ngoài, BGH (HT, các PHT), CTHĐT, LĐ các đơn vị (1 người/1đơn vị): KT&ĐBCLĐT, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, CTCT&SV, HCTH, TCKT, TBQT, KHCN, TTUDCNTT, HTQT-NCPT; Tham gia online trên team: LĐ các Khoa, LĐ phân hiệu và các đơn vị chức năng của PH Tại: Phòng 401-A1 và phòng họp online trên Team
Hiệu trưởng
Thứ 6
(21/01)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 6 ngày 21/01
Chủ trì: BM Công trình GTTP và CTT
Seminar luận án tiến sĩ của NCS. Trịnh Thị Hoa. Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của bể nước đến mức độ giảm chấn của nhà cao tầng

Hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến: https://bit.ly/UTCSeminarTTHoa

TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP&CTT, kính mời các đ/c quan tâm tham dự. Tại: P.101-A5
BM Công trình GTTP và CTT
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 21/01
Chủ trì: CĐ Trường
Họp xét trợ cấp khó khăn quý 4/2021

Đề nghị Công đoàn các đơn vị lập danh sách đề nghị xét khó khăn quý 4/2021 kèm minh chứng ( giấy ra viện, hồ sơ bệnh án ....bản phô tô) gửi về VPCĐ hạn cuối cùng 16h00 ngày 19/01/2022.

TP: Trạm Y tế, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức Cán bộ, Văn phòng công đoàn Tại: P.301 - A1
CĐ Trường
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
Thứ 6 ngày 21/01
Chủ trì: Hiệu trưởng
Bế mạc đợt khảo sát chính thức Đánh giá ngoài kiểm định chất lượng trường giai đoạn 2016 - 2020 TP: Tham gia trực tiếp: Đoàn đánh giá ngoài, BGH (HT, các PHT), CTHĐT, LĐ các đơn vị: KT&ĐBCLĐT, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, CTCT&SV, HCTH, TCKT, TBQT, TTUDCNTT, HTQT-NCPT; Tham gia online trên team: LĐ các Khoa, LĐ phân hiệu và các đơn vị chức năng của PH, Đoàn Thanh niên, Đại diện HSV, Trưởng các đơn vị còn lại Tại: Phòng 501-A1 và phòng họp online trên Team
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 6 ngày 21/01
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Hội thảo “Khám phá các ngành học Thạc sĩ khối Pháp ngữ” TP: Khoa ĐTQT; Các giảng viên và sinh viên Trường ĐH GTVT và các trường đại học, các tổ chức/doanh nghiệp Pháp. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Đào tạo quốc tế
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
Thứ 6 ngày 21/01
Chủ trì: Chủ tịch Hội SV Trường
Hội nghị Hiệp thương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên trường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 TP: BGH (HT, PHT Chương), P.CTCT&SV (đ/c Nguyễn Văn Hải), Ban TV Đoàn trường, BCH Hội SV trường, Hội SV TP Hà Nội Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội SV Trường
Thứ 7
(22/01)
Sáng
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
Thứ 7 ngày 22/01
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Anh Ngọc. Đề tài: : Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của máy đóng cọc hộ lan đường ô tô do Việt Nam chế tạo. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Cơ khí, Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường Tại: P.101 - A5
P.ĐTSĐH
08:30 - 14:00
08:30 - 14:00
Thứ 7 ngày 22/01
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Đỗ Vương Vinh. Đề tài: : Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu thô tạo khung đến sự phát triển biến dạng không hồi phục của bê tông nhựa nóng trong điều kiện Việt Nam. TP: BGH (PHT Việt), Phòng ĐTSĐH, Khoa Công trình, Bộ môn Đường bộ, Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
P.ĐTSĐH
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 7 ngày 22/01
Chủ trì: P.ĐTSĐH
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Hà Thanh Tùng. Đề tài: Nghiên cứu mô hình tích hợp các phương thức vận tải hành khách công cộng trong các thành phố Việt Nam TP: Phòng ĐTSĐH, Khoa Vận tải - Kinh tế, Bộ môn VTĐB&TP, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở. Tại: P.101 - A5
P.ĐTSĐH
Chủ Nhật
(23/01)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<