Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(26-07)
Sáng      
Chiều 14:00 Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH năm học 2020-2021 (họp online) TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P.KHCN Tại: họp online PHT Việt
Thứ 3
(27-07)
Sáng      
Chiều      
Thứ 4
(28-07)
Sáng      
Chiều      
Thứ 5
(29-07)
Sáng 08:30 Họp xét duyệt hồ sơ xét công nhận cấp Bộ, cấp toàn quốc của sáng kiến và đề tài NCKH (họp online) TP: Hội đồng sáng kiến Trường (theo QĐ), P. KHCN Tại: họp online PHT Việt
Chiều      
Thứ 6
(30-07)
Sáng      
Chiều      
Thứ 7
(31-07)
Sáng      
Chiều      
Chủ Nhật
(01-08)
Sáng      
Chiều      

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<