Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-03-06 08:20:07)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(6-03)
Sáng09:00 Họp chuẩn bị xây dựng dự án về hoàn thiện hệ thống phòng học và hạ tầng CNTT của Trường. TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, TT ƯDCNTT, P.TCKT, Ban QLGĐ, P.HCTH. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Lương Xuân Chiểu. TP: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường Bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
14:00 Họp Đảng ủy trường. TP: Các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 3
(7-03)
Sáng08:30 Họp Hội nghị công tác tháng 3. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học khóa 57 hệ chính quy học kỳ I năm học 2016-2017. TP: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban thanh tra, lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên. Tại: P.301-A1 PHT Vịnh
15:00 Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn. Tại: P.401-A1 Bí thư Đoàn TN
Thứ 4
(8-03)
Sáng09:30 Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho đồng chí Bounchanh Sinthavong, UVTƯ Đảng - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải CHDCND Lào. TP: ĐU, HĐT, BGH (HT, các PHT), HĐ KHĐT, BCH CĐ, ĐTN, Hội CCB, Lãnh đạo các đơn vị, Nguyên LĐ Trường, CB-VC toàn trường, LHS Lào đang học tại trường và khách mời. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Chiều15:00 Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo trường để đánh giá về các nhân sự tham gia ứng cử chức vụ Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018. TP: Tập thể lãnh đạo trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(9-03)
Sáng08:30 Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT báo cáo về đánh giá hạ tầng CNTT và đề xuất phương án hạ tầng CNTT của Nhà trường. TP: BGH, TTƯDCNTT, Phòng TBQT, Phòng TC-KT; Công ty TNHH một thành viên VTQT FPT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Tổ chức Hội nghị Đảng ủy trường để thông qua chủ trương, nguồn nhân sự và phương án nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018. TP: các đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
10:00 Họp Ban thanh tra nhân dân. TP: Toàn thể thành viên Ban TTND. Tại: VP Công đoàn P.310-A1 Trưởng ban
Chiều14:00 Họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2016-2017. (các khoa báo cáo tiến độ thực hiện). TP: Ban tổ chức Hội nghị (theo QĐ). Mời PHT. Vịnh. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
16:30 Tổ chức Hội nghị Hội đồng trường để thông qua chủ trương, nguồn nhân sự và phương án nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018. TP: Các thành viên Hội đồng trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ trường
Thứ 6
(10-03)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học GTVT. TP: Thành viên HĐ theo QĐ 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.501-A1 PHT Vịnh
08:30 Seminar luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Cheng Por Eng. TP: P.ĐTSĐH, K.Công trình, BM CTGTTP&CTT, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM CTGTTP&CTT
08:30 BGH làm việc với phòng Thiết bị Quản trị về kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ công tác. TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban tổ chức Hội thảo "Về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt". TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 Trưởng ban
Thứ 7
(11-03)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(12-03)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Chủ nhiệm các đề tài còn chưa có QĐ nghiệm thu tính đến 28/02/2017

Ngô Quang Dự (Khoa MT&ATGT), Vương Thị Hương Thu, Hà Thanh Tùng, Lê Thùy Linh, Đinh Thị Thanh Bình (K.VTKT), Ngô Ngọc Lân, Mai Đình Lộc (Khoa KTXD), Nguyễn Hữu Chí (Phân Hiệu TP HCM), Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Thị Thùy Dung (K.Cơ khí), Nguyễn Huy Hoàng (K.KHCB), Phạm Quang Thông, Đỗ Xuân Quý (K.Công trình)

Đề nghị lãnh đạo các khoa, bộ môn liên quan đôn đốc, nhắc nhở


Lịch công tác tuần từ ngày 06-03-2017 đến ngày 12-03-2017
(Được cập nhật lúc 2017-03-06 08:20:07)

Thứ 2 (6-03)

09:00Họp chuẩn bị xây dựng dự án về hoàn thiện hệ thống phòng học và hạ tầng CNTT của Trường - TP: BGH (PHT Việt), P.TBQT, TT ƯDCNTT, P.TCKT, Ban QLGĐ, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Lương Xuân Chiểu - TP: P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường Bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Họp Đảng ủy trường - TP: Các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 3 (7-03)

08:30Họp Hội nghị công tác tháng 3 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học khóa 57 hệ chính quy học kỳ I năm học 2016-2017 - TP: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban thanh tra, lãnh đạo các khoa quản lý sinh viên - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Vịnh
15:00Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn TN

Thứ 4 (8-03)

09:30Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho đồng chí Bounchanh Sinthavong, UVTƯ Đảng - Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải CHDCND Lào - TP: ĐU, HĐT, BGH (HT, các PHT), HĐ KHĐT, BCH CĐ, ĐTN, Hội CCB, Lãnh đạo các đơn vị, Nguyên LĐ Trường, CB-VC toàn trường, LHS Lào đang học tại trường và khách mời - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo trường để đánh giá về các nhân sự tham gia ứng cử chức vụ Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 - TP: Tập thể lãnh đạo trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (9-03)

08:30Công ty TNHH một thành viên viễn thông quốc tế FPT báo cáo về đánh giá hạ tầng CNTT và đề xuất phương án hạ tầng CNTT của Nhà trường - TP: BGH, TTƯDCNTT, Phòng TBQT, Phòng TC-KT; Công ty TNHH một thành viên VTQT FPT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Tổ chức Hội nghị Đảng ủy trường để thông qua chủ trương, nguồn nhân sự và phương án nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 - TP: các đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
10:00Họp Ban thanh tra nhân dân - TP: Toàn thể thành viên Ban TTND - Tại: VP Công đoàn P.310-A1 - Chủ trì :Trưởng ban
14:00Họp chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2016-2017. (các khoa báo cáo tiến độ thực hiện) - TP: Ban tổ chức Hội nghị (theo QĐ). Mời PHT. Vịnh - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
16:30Tổ chức Hội nghị Hội đồng trường để thông qua chủ trương, nguồn nhân sự và phương án nhân sự Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2013-2018 - TP: Các thành viên Hội đồng trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ trường

Thứ 6 (10-03)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học GTVT - TP: Thành viên HĐ theo QĐ 45/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 205/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Vịnh
08:30Seminar luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt của NCS Cheng Por Eng - TP: P.ĐTSĐH, K.Công trình, BM CTGTTP&CTT, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM CTGTTP&CTT
08:30BGH làm việc với phòng Thiết bị Quản trị về kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ công tác - TP: BGH (HT, các PHT), P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban tổ chức Hội thảo "Về một số thuật ngữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt" - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban

Thứ 7 (11-03)

Chủ nhật (12-03)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS