Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-04-10 08:41:00)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(10-04)
Sáng09:30 Khai giảng khóa 9 Dự án đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vận tải hành khách công cộng hợp tác với Công ty IVU, LB Đức (khóa học diễn ra từ ngày 10/4 đến 21/4/2017). TP: BQLDA, P.ĐN, giảng viên của khóa đào tạo, các học viên đã đăng ký. Tại: P.301- A2 BQLDA
11:00 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH Ống thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam về việc tài trợ học bổng cho sinh viên. TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, K.ĐTQT, mời PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (K.ĐHTC). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Các thành viên BGH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:30 Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014. Mã số B2014-04-11, do PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh làm chủ nhiệm. TP: Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ); BM MXD-XD; Lãnh đạo Khoa Cơ khí; các đồng chí quan tâm dự. Tại: P.401-A1 P.KHCN
15:30 Họp Thường vụ Đảng ủy. TP: Thành viên Ban Thường vụ ĐU. Tại: P.301-A1 Bí thư ĐU
15:30 Làm việc với giảng viên trường đại học THKT Dresden (CHLB Đức) giảng dạy cho Chương trình thạc sỹ kỹ thuật hệ thống đường sắt. TP: P.ĐN, Ban QLDA, BM Điều khiển và tự động hóa giao thông, BM Đường sắt, BM Quản lý dự án. Tại: P.201-A1 P.Đối ngoại
Thứ 3
(11-04)
Sáng08:30 Họp Ban soạn thảo Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Đại học Giao thông vận tải. TP: Theo Quyết định số 194/ QĐ-ĐHGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2017. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
08:30 Họp bàn về xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ I của sinh viên K20.1 hệ liên thông chính quy theo hệ thống tín chỉ. TP: BGH (PHT Việt), K.ĐHTC, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT, TT ƯDCNTT, K.Công trình, K.VTKT, K.KTXD, K.CNTT, Ban Thanh tra đào tạo. Tại: P.401-A1 K.ĐHTC
09:30 Tiếp và làm việc với GS. Yann Charles, Trường ĐH Paris 13, CH Pháp. TP: P.ĐN, K.ĐTQT, Mời bà Cúc (BM Nga- Pháp). Tại: P.201-A1 P.ĐN
Chiều14:00 Họp Đảng ủy trường. TP: Các Đảng ủy viên trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 4
(12-04)
Sáng08:30 Hội nghị cán bộ công tác tháng 4/2017. TP: Theo quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 3 năm 2017. TP: BGH (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng); Phòng TCCB; Phòng TCKT; Công đoàn; Ban Thanh tra; Thanh tra nhân dân. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Seminar ứng dụng CNTT trong bảo vệ môi trường. TP: PGS.TS Dimitav Borisov; K.CNTT, K.MT&ATGT; Kính mời các giảng viên quan tâm dự. Tại: P.501-A1 K.CNTT
15:30 Họp xét tốt nghiệp cao học tháng 4/2017. TP: Hiệu trưởng, lãnh đạo các Khoa có học viên được xét TN, phòng ĐTSĐH. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng, phòng ĐTSĐH
Thứ 5
(13-04)
Sáng08:30 Báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT. TP: Ban Giám hiệu; Thành viên theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 205/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Seminar lập trình hướng đối tượng. TP: PGS.TS. Dimitav Borisor Borisov; K. CNTT; kính mời các giảng viên quan tâm tới dự. Tại: P.501-A1 K.CNTT
Chiều14:00 Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo Ban giám hiệu về dự kiến kế hoạch năm học 2017-2018. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, Khoa ĐTQT, Ban QLGĐ, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phân hiệu TP Hồ Chí Minh (gửi báo cáo). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(14-04)
Sáng08:30 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
09:00 Lễ ra quân các đội tuyển Olympic sinh viên năm 2017. TP: Kính mời đại diện ĐU, BGH, P.CTCT&SV; các Thầy giáo, Cô giáo phụ trách các đội tuyển dự thi các môn Cơ học, Vật Lý và sinh viên thuộc các đội tuyển. Tại: P.501-A1 Bí thư Đoàn TN
Chiều14:00 Họp Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo Trường xét duyệt đề xuất NV KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia năm 2018. TP: Thành viên TT HĐKHĐT Trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 7
(15-04)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(16-04)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Đề nghị chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp Trường năm 2016, các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia đã nghiệm thu từ đầu năm 2016 đến nay nộp Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN (bản cứng nộp cho Ánh, file điện tử gửi về đ/c: pkhcn@utc.edu.vn
 


Lịch công tác tuần từ ngày 10-04-2017 đến ngày 16-04-2017
(Được cập nhật lúc 2017-04-10 08:41:00)

Thứ 2 (10-04)

09:30Khai giảng khóa 9 Dự án đào tạo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý vận tải hành khách công cộng hợp tác với Công ty IVU, LB Đức (khóa học diễn ra từ ngày 10/4 đến 21/4/2017) - TP: BQLDA, P.ĐN, giảng viên của khóa đào tạo, các học viên đã đăng ký - Tại: P.301- A2 - Chủ trì :BQLDA
11:00Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty TNHH Ống thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam về việc tài trợ học bổng cho sinh viên - TP: Hiệu trưởng, P.ĐN, K.ĐTQT, mời PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (K.ĐHTC) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Các thành viên BGH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014. Mã số B2014-04-11, do PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh làm chủ nhiệm - TP: Hội đồng nghiệm thu (theo QĐ); BM MXD-XD; Lãnh đạo Khoa Cơ khí; các đồng chí quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.KHCN
15:30Họp Thường vụ Đảng ủy - TP: Thành viên Ban Thường vụ ĐU - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư ĐU
15:30Làm việc với giảng viên trường đại học THKT Dresden (CHLB Đức) giảng dạy cho Chương trình thạc sỹ kỹ thuật hệ thống đường sắt - TP: P.ĐN, Ban QLDA, BM Điều khiển và tự động hóa giao thông, BM Đường sắt, BM Quản lý dự án - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :P.Đối ngoại

Thứ 3 (11-04)

08:30Họp Ban soạn thảo Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Đại học Giao thông vận tải - TP: Theo Quyết định số 194/ QĐ-ĐHGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2017 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Họp bàn về xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ I của sinh viên K20.1 hệ liên thông chính quy theo hệ thống tín chỉ - TP: BGH (PHT Việt), K.ĐHTC, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT, TT ƯDCNTT, K.Công trình, K.VTKT, K.KTXD, K.CNTT, Ban Thanh tra đào tạo - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :K.ĐHTC
09:30Tiếp và làm việc với GS. Yann Charles, Trường ĐH Paris 13, CH Pháp - TP: P.ĐN, K.ĐTQT, Mời bà Cúc (BM Nga- Pháp) - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :P.ĐN
14:00Họp Đảng ủy trường - TP: Các Đảng ủy viên trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (12-04)

08:30Hội nghị cán bộ công tác tháng 4/2017 - TP: Theo quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 3 năm 2017 - TP: BGH (Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng); Phòng TCCB; Phòng TCKT; Công đoàn; Ban Thanh tra; Thanh tra nhân dân - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Seminar ứng dụng CNTT trong bảo vệ môi trường - TP: PGS.TS Dimitav Borisov; K.CNTT, K.MT&ATGT; Kính mời các giảng viên quan tâm dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :K.CNTT
15:30Họp xét tốt nghiệp cao học tháng 4/2017 - TP: Hiệu trưởng, lãnh đạo các Khoa có học viên được xét TN, phòng ĐTSĐH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng, phòng ĐTSĐH

Thứ 5 (13-04)

08:30Báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH GTVT - TP: Ban Giám hiệu; Thành viên theo Quyết định số 45/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 205/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Seminar lập trình hướng đối tượng - TP: PGS.TS. Dimitav Borisor Borisov; K. CNTT; kính mời các giảng viên quan tâm tới dự - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :K.CNTT
14:00Các đơn vị quản lý đào tạo báo cáo Ban giám hiệu về dự kiến kế hoạch năm học 2017-2018 - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, Khoa ĐTQT, Ban QLGĐ, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phân hiệu TP Hồ Chí Minh (gửi báo cáo) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (14-04)

08:30Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
09:00Lễ ra quân các đội tuyển Olympic sinh viên năm 2017 - TP: Kính mời đại diện ĐU, BGH, P.CTCT&SV; các Thầy giáo, Cô giáo phụ trách các đội tuyển dự thi các môn Cơ học, Vật Lý và sinh viên thuộc các đội tuyển - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn TN
14:00Họp Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo Trường xét duyệt đề xuất NV KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia năm 2018 - TP: Thành viên TT HĐKHĐT Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 7 (15-04)

Chủ nhật (16-04)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS