Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-09-08 18:01:15)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(11-09)
Sáng
Chiều14:00 Họp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, P.HCTH, P.TCCB. Mời lãnh đạo P.KT&ĐBCLĐT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 3
(12-09)
Sáng08:30 Họp xây dựng quy chế phát ngôn và sử dụng thương hiệu, hình ảnh của Trường. TP: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TCCB, P.NCPT, P.ĐN, CĐ, ĐTN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 58 (tháng 6/2017). TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT. Tại: P.401-A1 Tổng biên tập Tạp chí
Thứ 4
(13-09)
Sáng08:30 Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB-VC lần thứ 45. TP: BGH(HT, các PHT), P.HCTH, CĐ, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.TCKT, Ban TTND, TT ƯDCNTT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2017. TP: BGH (HT, các PHT), Phòng TCCB, Phòng TC-KT, Công đoàn, Ban Thanh tra, Thanh tra nhân dân. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Chiều14:00 Họp về Phụ lục quy chế quản lý hoạt động KHCN-LĐSX của Trường. TP: BGH (Hiệu trưởng), P. KHCN, P. TCKT, P. TBQT, P. TCCB, Ô. Chăm (TTKHCN GTVT). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
16:00 Trung tâm dịch vụ báo cáo Ban Giám hiệu phương án hoạt động của căng tin, nhà ăn GV và lắp đặt thiết bị trông xe bằng thẻ từ. TP: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, TT Dịch vụ, P.TCKT, P. TBQT, P.Bảo vệ. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(14-09)
Sáng08:30 Họp bàn dự thảo "Quy định về công tác tổ chức thi kết thúc học phần dành cho bậc đại học hệ chính quy". TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ, Ban Thanh tra, K.KHCB, K.GDQP, K.LLCT, K.CT, K.Cơ khí, K.VTKT, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.KTXD, K.MT&ATGT, K.ĐTQT. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều15:00 Lễ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho GS.Manfred Boltze, Trường Đại học THKT Darmstadt, CHLB Đức. TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.ĐN, CĐ, ĐTN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV; các giảng viên đã từng học tại Trường Đại học THKT Damstadt, CHLB Đức. Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Hiệu trưởng
19:30 Lễ khai giảng K58 đại học chính quy. TP: BGH(HT, các PHT); Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các cố vấn học tập; toàn thể sinh viên K58 và khách mời. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Thứ 6
(15-09)
Sáng08:00 Hội thảo "Thành phố tương lai 2017: Phát triển Đô thị và Giao thông bền vững" (từ 8h00 đến 17h30). TP: BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.KHCN, TT Tư vấn phát triển GTVT, BM Quy hoạch và Quản lý GTVT, Mời giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự và khách mời. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 PHT Việt
Chiều14:00 Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017. TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường. Tại: P.301-A1 PHT Chương
15:30 Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường; Bí thư các Liên chi đoàn; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện. Tại: P.401-A1 Bí thư ĐTN
Thứ 7
(16-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(17-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. K.ĐHTC kính đề nghị các bộ môn còn chưa nhập điểm học kỳ phụ, thi lại của học kỳ II năm học 2016-2017 Hệ Vừa làm vừa học và Liên thông, Bằng hai hoàn thành việc nhập điểm trước ngày 14/9 để Khoa xét cảnh cáo học tập


Lịch công tác tuần từ ngày 11-09-2017 đến ngày 17-09-2017
(Được cập nhật lúc 2017-09-08 18:01:15)

Thứ 2 (11-09)

14:00Họp xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, P.HCTH, P.TCCB. Mời lãnh đạo P.KT&ĐBCLĐT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (12-09)

08:30Họp xây dựng quy chế phát ngôn và sử dụng thương hiệu, hình ảnh của Trường - TP: BGH (HT, các PHT), P.CTCT&SV, P.HCTH, P.TCCB, P.NCPT, P.ĐN, CĐ, ĐTN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp xét duyệt bài báo Tạp chí KHGTVT số 58 (tháng 6/2017) - TP: Hội đồng biên tập Tạp chí KHGTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Tổng biên tập Tạp chí

Thứ 4 (13-09)

08:30Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB-VC lần thứ 45 - TP: BGH(HT, các PHT), P.HCTH, CĐ, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.TCKT, Ban TTND, TT ƯDCNTT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2017 - TP: BGH (HT, các PHT), Phòng TCCB, Phòng TC-KT, Công đoàn, Ban Thanh tra, Thanh tra nhân dân - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
14:00Họp về Phụ lục quy chế quản lý hoạt động KHCN-LĐSX của Trường - TP: BGH (Hiệu trưởng), P. KHCN, P. TCKT, P. TBQT, P. TCCB, Ô. Chăm (TTKHCN GTVT) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
16:00Trung tâm dịch vụ báo cáo Ban Giám hiệu phương án hoạt động của căng tin, nhà ăn GV và lắp đặt thiết bị trông xe bằng thẻ từ - TP: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, TT Dịch vụ, P.TCKT, P. TBQT, P.Bảo vệ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (14-09)

08:30Họp bàn dự thảo "Quy định về công tác tổ chức thi kết thúc học phần dành cho bậc đại học hệ chính quy" - TP: BGH (PHT Chương), CT HĐT, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ, Ban Thanh tra, K.KHCB, K.GDQP, K.LLCT, K.CT, K.Cơ khí, K.VTKT, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.KTXD, K.MT&ATGT, K.ĐTQT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Lễ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho GS.Manfred Boltze, Trường Đại học THKT Darmstadt, CHLB Đức - TP: BGH (HT, các PHT), CT HĐT, P.ĐN, CĐ, ĐTN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐTQT, P.CTCT&SV; các giảng viên đã từng học tại Trường Đại học THKT Damstadt, CHLB Đức. Mời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Hiệu trưởng
19:30Lễ khai giảng K58 đại học chính quy - TP: BGH(HT, các PHT); Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các cố vấn học tập; toàn thể sinh viên K58 và khách mời - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (15-09)

08:00Hội thảo "Thành phố tương lai 2017: Phát triển Đô thị và Giao thông bền vững" (từ 8h00 đến 17h30) - TP: BGH (PHT Việt), P.ĐN, P.KHCN, TT Tư vấn phát triển GTVT, BM Quy hoạch và Quản lý GTVT, Mời giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự và khách mời - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 - TP: BGH (PHT Chương), Hội đồng đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:30Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường; Bí thư các Liên chi đoàn; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư ĐTN

Thứ 7 (16-09)

Chủ nhật (17-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS