Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2017-09-26 08:47:40)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(25-09)
Sáng08:30 Họp sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ. TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCCB, P.ĐTSĐH, P.KHCN. Tại: P.301-A1 BGH
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Ký túc xá. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ KTX
14:00 Đại hội Công đoàn Khoa KHCB nhiệm kỳ 2017-2022. TP: Toàn thể công đoàn viên K.KHCB mời đại diện BCH Công đoàn Trường dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn K.KHCB
14:00 Đại hội chi bộ Đào tạo quốc tế. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ ĐTQT
Thứ 3
(26-09)
Sáng08:30 Họp BTC và Ban Thư ký Hội thảo về GIS và ITS. Mời Xưởng trưởng Xưởng in, GS. TS. Nguyễn Viết Trung. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Trưởng BTC
08:30 Đại hội chi bộ Công tác chính trị - Đoàn thanh niên. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ CTCT-ĐTN
08:30 Đại hội Công đoàn Khoa LLCT. TP: Toàn thể công đoàn viên K.LLCT mời đại diện BCH Công đoàn Trường dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn K.LLCT
09:30 Đại hội chi bộ Đối ngoại - KHCN. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ ĐN- KHCN
Chiều14:00 Đại hội công đoàn Khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2017-2022. TP: Toàn thể công đoàn viên Khoa Cơ khí, mời đại diện BCH công đoàn Trường dự, khách mời. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn K.CK
14:00 Tiếp và làm việc với đại diện trường đại học Niagara (Mỹ). TP: Phòng NCPT, Phòng Đối ngoại, Mời ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Bm. Anh văn). Tại: P.401-A1 Phòng NCPT
14:00 Đại hội chi bộ KT& ĐBCLĐT. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ KT&ĐBCLĐT
14:00 Đại hội chi bộ Kỹ thuật xây dựng. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ KTXD
Thứ 4
(27-09)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Bùi Trọng Chí. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P.ĐTSĐH
08:30 Đại hội chi bộ Tài chính - Kế toán. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ TC-KT
09:00 Tiếp và làm việc với đại diện trường đại học Chichester (Vương Quốc Anh). TP: Phòng NCPT, Phòng Đối ngoại, Mời ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Bm. Anh văn). Tại: P.401-A1 Phòng NCPT
09:30 Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ TT ƯDCNTT
Chiều14:00 Hội nghị Đảng ủy Trường. TP: Toàn thể Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư ĐU
14:00 Đại hội công đoàn Khoa ĐTQT. TP: BCH công đoàn trường, bí thư chi bộ, và toàn thể đoàn viên công đoàn khoa ĐTQT. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Khoa ĐTQT
14:00 Đại hội chi bộ Giáo dục quốc phòng. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ GDQP
15:00 Tiếp và làm việc với Viện Giao Thông Hàn Quốc. TP: Phòng NCPT; Phòng ĐN; Bm Quy hoạch và Quản lý GTVT (mời TS. Đinh Thị Thanh Bình; TS. An Minh Ngọc). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:00 Đại hội chi bộ Giáo dục thể chất. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ GDTC
16:00 Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ - VPĐU. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ TCCB-VPĐU
Thứ 5
(28-09)
Sáng08:30 Đại hội chi bộ Lý luận chính trị. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ LLCT
08:30 Đại hội công đoàn Khoa CNTT. TP: Toàn thể công đoàn viên K.CNTT, mời BCH công đoàn Trường dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn K.CNTT
09:00 Đại hội chi bộ Hành chính tổng hợp - CTTV. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ HCTH-CTTV
Chiều14:00 Đại hội chi bộ Thông tin thư viện. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ TT-TV
14:00 Đại hội chi bộ Điện - Điện tử. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ Đ-ĐT
14:00 Ban Giám hiệu làm việc với các Khoa: Công trình, KTXD về kế hoạch năm học 2017-2018 và Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT); Bí thư Đảng bộ Khoa; Ban chủ nhiệm Khoa; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc các Khoa: Công trình, KTXD; P.HCTH, P.TCKT (các Khoa chuẩn bị nội dung, báo cáo). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(29-09)
Sáng08:30 Đại hội Đại biểu Công đoàn Khoa Công trình nhiệm kỳ 2017-2022.. TP: Các đại biểu được triệu tập; Mời đại diện BCH Công đoàn Trường và Khách mời dự.. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Chủ tịch CĐ Khoa Công trình
08:30 Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB 2014-04-03 do TS. Lê Minh Cường chủ trì. TP: P. KHCN, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu theo giấy mời và các thầy giáo, cô giáo quan tâm đến dự. Tại: P.403-A8 Chủ tịch HĐ
08:30 Đại hội chi bộ Quản lý giảng đường. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ QLGĐ
08:30 Đại hội chi bộ Bảo vệ. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ Bảo vệ
08:30 Ban Giám hiệu làm việc với Khoa VTKT về kế hoạch năm học 2017-2018 và Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT); Bí thư Đảng bộ Khoa; Ban chủ nhiệm Khoa; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa VTKT, P.HCTH, P.TCKT (Khoa chuẩn bị nội dung, báo cáo). Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Đại hội Công đoàn Khoa MT&ATGT. TP: Toàn thể công đoàn viên K.MT&ATGT mời đại diện BGH Công đoàn Trường dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Công đoàn Khoa MT&ATGT
14:00 Họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CVHT học kỳ II năm học 2016-2017. TP: BGH (.........), Hội đồng đánh giá CVHT cấp Trường. Tại: P.401-A1 BGH
14:00 Đại hội chi bộ Thiết bị quản trị - QLDA. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.301-A1 Chi bộ TBQT-QLDA
14:00 Đại hội chi bộ Công nghệ thông tin. TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời. Tại: P.501-A1 Chi bộ CNTT
16:30 Họp Hội đồng trường. TP: Các thành viên HĐT. Tại: P.401-A1 CT HĐT
Thứ 7
(30-09)
Sáng08:00 Chung kết cuộc thi Lập trình máy tính năm 2017 Khoa Điện - Điện tử. TP: Ban chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử; đại diện Samsung SVMC và các SV tham gia thi. Tại: Phòng máy tính nhà A4 K.Đ-ĐT
Chiều
Chủ nhật
(1-10)
Sáng
Chiều17:00 Chương trình "Vui Tết Trung Thu 2017". TP: BGH, BCH CĐ, các cháu là con CB-VC và phụ huynh. Tại: Hội trường lớn CĐ Trường

Ghi chú:

1. Đề nghị các đơn vị đến P.HCTH để nhận danh bạ điện thoại năm 2017 (gặp đ/c Tuyết, đ/c Thanh)

2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng 9/2017 cho P.HCTH theo quy định

3. Phòng KHCN mời các tác giả bài báo và thành viên hội đồng biên tập tạp chí Khoa học GTVT số 57 - tháng 04/2017 lên nhận tiền và tạp chí phòng KHCN từ ngày 25/09 đến 06/10/2017 (Liên hệ: Đ/c. Linh sdt 0964.226.588)

4. Đề nghị các Khoa qlsv thu phiếu điều tra và bản cam kết của các lớp về việc triểnkhai phòng chống dịch Sốt xuất huyết theo thông báo số 546/TB-ĐHGTVT ngày 11/9. Thời hạn: trước ngày 27/9

5. Đề nghị công đoàn các đơn vị lập danh sách các cháu là con CB-VC trong đơn vị mình để nhận quà trung thu (sinh năm 2002 trở lại đây), nộp về VPCĐ - Phòng 310-A1, hạn cuối cùng 16h00 thứ 6 ngày 29/9/2017


Lịch công tác tuần từ ngày 25-09-2017 đến ngày 01-10-2017
(Được cập nhật lúc 2017-09-26 08:47:40)

Thứ 2 (25-09)

08:30Họp sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ - TP: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCCB, P.ĐTSĐH, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BGH
14:00Đại hội chi bộ Ký túc xá - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ KTX
14:00Đại hội Công đoàn Khoa KHCB nhiệm kỳ 2017-2022 - TP: Toàn thể công đoàn viên K.KHCB mời đại diện BCH Công đoàn Trường dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn K.KHCB
14:00Đại hội chi bộ Đào tạo quốc tế - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ ĐTQT

Thứ 3 (26-09)

08:30Họp BTC và Ban Thư ký Hội thảo về GIS và ITS. Mời Xưởng trưởng Xưởng in, GS. TS. Nguyễn Viết Trung - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng BTC
08:30Đại hội chi bộ Công tác chính trị - Đoàn thanh niên - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ CTCT-ĐTN
08:30Đại hội Công đoàn Khoa LLCT - TP: Toàn thể công đoàn viên K.LLCT mời đại diện BCH Công đoàn Trường dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn K.LLCT
09:30Đại hội chi bộ Đối ngoại - KHCN - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ ĐN- KHCN
14:00Đại hội công đoàn Khoa Cơ khí nhiệm kỳ 2017-2022 - TP: Toàn thể công đoàn viên Khoa Cơ khí, mời đại diện BCH công đoàn Trường dự, khách mời - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn K.CK
14:00Tiếp và làm việc với đại diện trường đại học Niagara (Mỹ) - TP: Phòng NCPT, Phòng Đối ngoại, Mời ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Bm. Anh văn) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng NCPT
14:00Đại hội chi bộ KT& ĐBCLĐT - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ KT&ĐBCLĐT
14:00Đại hội chi bộ Kỹ thuật xây dựng - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ KTXD

Thứ 4 (27-09)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS. Bùi Trọng Chí - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
08:30Đại hội chi bộ Tài chính - Kế toán - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ TC-KT
09:00Tiếp và làm việc với đại diện trường đại học Chichester (Vương Quốc Anh) - TP: Phòng NCPT, Phòng Đối ngoại, Mời ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (Bm. Anh văn) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng NCPT
09:30Đại hội chi bộ Trung tâm Ứng dụng CNTT - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ TT ƯDCNTT
14:00Hội nghị Đảng ủy Trường - TP: Toàn thể Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư ĐU
14:00Đại hội công đoàn Khoa ĐTQT - TP: BCH công đoàn trường, bí thư chi bộ, và toàn thể đoàn viên công đoàn khoa ĐTQT - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Khoa ĐTQT
14:00Đại hội chi bộ Giáo dục quốc phòng - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ GDQP
15:00Tiếp và làm việc với Viện Giao Thông Hàn Quốc - TP: Phòng NCPT; Phòng ĐN; Bm Quy hoạch và Quản lý GTVT (mời TS. Đinh Thị Thanh Bình; TS. An Minh Ngọc) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Đại hội chi bộ Giáo dục thể chất - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ GDTC
16:00Đại hội chi bộ Tổ chức cán bộ - VPĐU - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ TCCB-VPĐU

Thứ 5 (28-09)

08:30Đại hội chi bộ Lý luận chính trị - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ LLCT
08:30Đại hội công đoàn Khoa CNTT - TP: Toàn thể công đoàn viên K.CNTT, mời BCH công đoàn Trường dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn K.CNTT
09:00Đại hội chi bộ Hành chính tổng hợp - CTTV - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ HCTH-CTTV
14:00Đại hội chi bộ Thông tin thư viện - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ TT-TV
14:00Đại hội chi bộ Điện - Điện tử - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ Đ-ĐT
14:00Ban Giám hiệu làm việc với các Khoa: Công trình, KTXD về kế hoạch năm học 2017-2018 và Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT); Bí thư Đảng bộ Khoa; Ban chủ nhiệm Khoa; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc các Khoa: Công trình, KTXD; P.HCTH, P.TCKT (các Khoa chuẩn bị nội dung, báo cáo) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (29-09)

08:30Đại hội Đại biểu Công đoàn Khoa Công trình nhiệm kỳ 2017-2022. - TP: Các đại biểu được triệu tập; Mời đại diện BCH Công đoàn Trường và Khách mời dự. - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Chủ tịch CĐ Khoa Công trình
08:30Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ mã số CTB 2014-04-03 do TS. Lê Minh Cường chủ trì - TP: P. KHCN, Hội đồng nghiệm thu, đại biểu theo giấy mời và các thầy giáo, cô giáo quan tâm đến dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
08:30Đại hội chi bộ Quản lý giảng đường - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ QLGĐ
08:30Đại hội chi bộ Bảo vệ - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ Bảo vệ
08:30Ban Giám hiệu làm việc với Khoa VTKT về kế hoạch năm học 2017-2018 và Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT); Bí thư Đảng bộ Khoa; Ban chủ nhiệm Khoa; Lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa VTKT, P.HCTH, P.TCKT (Khoa chuẩn bị nội dung, báo cáo) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Đại hội Công đoàn Khoa MT&ATGT - TP: Toàn thể công đoàn viên K.MT&ATGT mời đại diện BGH Công đoàn Trường dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Công đoàn Khoa MT&ATGT
14:00Họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CVHT học kỳ II năm học 2016-2017 - TP: BGH (.........), Hội đồng đánh giá CVHT cấp Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BGH
14:00Đại hội chi bộ Thiết bị quản trị - QLDA - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chi bộ TBQT-QLDA
14:00Đại hội chi bộ Công nghệ thông tin - TP: Đại diện Đảng ủy Trường; toàn thể đảng viên chi bộ và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Chi bộ CNTT
16:30Họp Hội đồng trường - TP: Các thành viên HĐT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT HĐT

Thứ 7 (30-09)

08:00Chung kết cuộc thi Lập trình máy tính năm 2017 Khoa Điện - Điện tử - TP: Ban chủ nhiệm Khoa Điện - Điện tử; đại diện Samsung SVMC và các SV tham gia thi - Tại: Phòng máy tính nhà A4 - Chủ trì :K.Đ-ĐT

Chủ nhật (1-10)

17:00Chương trình "Vui Tết Trung Thu 2017" - TP: BGH, BCH CĐ, các cháu là con CB-VC và phụ huynh - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :
Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS