Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-05-03 15:58:45)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(29-04)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(30-04)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(1-05)
Sáng
Chiều
Thứ 5
(2-05)
Sáng08:30 Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCCB, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, P.KHCN. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
09:00 Tiếp và làm việc với GS. Hideyuki Murata, Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản. TP: HT; P.ĐN; P.KHCN; P.ĐTSĐH; Khoa Đ-ĐT. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
10:00 Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho GS. Hideyuki Murata Nhật Bản. TP: BGH (HT, PHT); Chủ tịch HĐT; Các giáo sư; Nguyên HT Trần Đắc Sử; Đại diện LĐ các đơn vị, các khoa trực thuộc trường; LĐ Trung tâm NCPT Việt - Nhật; Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Đ-ĐT; Các Giảng viên được GS. Murata hướng dẫn; Đại diện sinh viên lớp XDCTGT TP Việt - Nhật (khoảng 40 SV) và khách mời. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Hiệu trưởng
10:00 Seminar Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giảng dạy và đào tạo từ xa (E-learning), thực hiện bởi Giám đốc Công nghệ - Trường Quản trị Normandie (Pháp). TP: Giảng viên Khoa ĐTQT. Kính mời Giảng viên các Khoa quan tâm tới tham dự.. Tại: P.501-A1 Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều14:00 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
15:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 6
(3-05)
Sáng08:30 Họp Đảng ủy Trường. TP: Các Đảng ủy viên Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều14:00 Hội nghị Toàn thể Khoa cơ khí lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa cơ khí nhiệm kỳ 2019-2024. TP: Toàn thể viên chức của Khoa cơ khí; Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ. Tại: P.501-A1 Khoa cơ khí
14:00 Hội nghị cán bộ công tác tháng 5. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(4-05)
Sáng
Chiều14:00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông thông minh trên mạng lưới tuyến trục chính đô thị lớn" thực hiện từ năm 2019. TP: Theo QĐ, P.KHCN, Ban chủ nhiệm chương trình, các chủ nhiệm đề xuất. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chủ nhật
(5-05)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 29-04-2019 đến ngày 05-05-2019
(Được cập nhật lúc 2019-05-03 15:58:45)

Thứ 2 (29-04)

Thứ 3 (30-04)

Thứ 4 (1-05)

Thứ 5 (2-05)

08:30Tiếp và làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCCB, P.KT&ĐBCLĐT, P.TBQT, P.KHCN - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:00Tiếp và làm việc với GS. Hideyuki Murata, Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản - TP: HT; P.ĐN; P.KHCN; P.ĐTSĐH; Khoa Đ-ĐT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho GS. Hideyuki Murata Nhật Bản - TP: BGH (HT, PHT); Chủ tịch HĐT; Các giáo sư; Nguyên HT Trần Đắc Sử; Đại diện LĐ các đơn vị, các khoa trực thuộc trường; LĐ Trung tâm NCPT Việt - Nhật; Bộ môn Kỹ thuật điện tử, Khoa Đ-ĐT; Các Giảng viên được GS. Murata hướng dẫn; Đại diện sinh viên lớp XDCTGT TP Việt - Nhật (khoảng 40 SV) và khách mời - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Seminar Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giảng dạy và đào tạo từ xa (E-learning), thực hiện bởi Giám đốc Công nghệ - Trường Quản trị Normandie (Pháp) - TP: Giảng viên Khoa ĐTQT. Kính mời Giảng viên các Khoa quan tâm tới tham dự. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo quốc tế
14:00Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:30Họp Ban Thường vụ Đảng ủy - TP: Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 6 (3-05)

08:30Họp Đảng ủy Trường - TP: Các Đảng ủy viên Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
14:00Hội nghị Toàn thể Khoa cơ khí lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa cơ khí nhiệm kỳ 2019-2024 - TP: Toàn thể viên chức của Khoa cơ khí; Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa cơ khí
14:00Hội nghị cán bộ công tác tháng 5 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (4-05)

14:00Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông thông minh trên mạng lưới tuyến trục chính đô thị lớn" thực hiện từ năm 2019 - TP: Theo QĐ, P.KHCN, Ban chủ nhiệm chương trình, các chủ nhiệm đề xuất - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Chủ nhật (5-05)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS