Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-05-09 14:33:15)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(6-05)
Sáng
Chiều14:00 Họp về chuẩn bị cho Ngày Hội việc làm năm 2019. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, Ban QLGĐ, P.HCTH, ĐTN, P.TCKT, P.ĐTĐH. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Thứ 3
(7-05)
Sáng08:30 Họp xét duyệt các đề xuất đề tài cấp Bộ và cấp Trường năm 2020. TP: BGH (PHT Việt), P.KHCN, Đại diện lãnh đao các Khoa. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đặng Thế Hiến. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam. Ngành:Quản lý xây dựng. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
14:00 Hội nghị Toàn thể Khoa Kỹ thuật Xây dựng lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng nhiệm kỳ 2019-2024. TP: Toàn thể CB-GV Khoa KTXD; Đại diện phòng TCCB. Tại: P.401-A1 Khoa Kỹ thuật Xây dựng
Thứ 4
(8-05)
Sáng
Chiều15:00 Họp BCH đoàn trường mở rộng. TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK HSV. Tại: P.401-A1 Bí thư Đoàn trường
Thứ 5
(9-05)
Sáng08:30 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng ĐTĐH và các Khoa quản lý ngành đào tạo về KH năm 2019-2020 và rà soat xây dựng chương trình đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, Các Khoa Quản lý ngành đào tạo. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 6
(10-05)
Sáng08:30 Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX năm 2019. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, PH TPHCM; Trưởng các BM; GĐ các TT, Cty thuộc Trường (các phòng KHCN, TCKT, TCCB, TBQT, PH TP.HCM chuẩn bị báo cáo).. Tại: P.501-A1 Hiệu trưởng
08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Vũ Văn Trung. Đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của búa rung hạ cọc ván thép vào nền đất nhiều lớp. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Cơ khí, bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30 Hội nghị toàn thể Khoa công trình lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng Khoa công trình nhiệm kỳ 2018-2023. TP: Toàn thể viên chức của Khoa công trình, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ. Tại: Hội trường lớn Khoa Công trình
Chiều14:00 Tiếp đoàn các trường đại học Hàn Quốc. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, Khoa ĐTQT, Trung tâm HTCSHT Giao thông Việt Hàn, mời PGS.TS Bùi Tiến Thành, TS Nguyễn Xuân Tùng. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
14:00 Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2017-GHA-14, “Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng thông tin truyền thông vào quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông đường bộ” do PGS. TS. Nguyễn Cảnh Minh chủ nhiệm đề tài. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ 1131/QĐ-BGDĐT và các thầy cô quan tâm.. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ 7
(11-05)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(12-05)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Phòng KHCN đề nghị Thầy cô trong (Hội đồng biên tập tạp chí KH GTVT) lên nhận kinh phí và tạp chí số 67 tháng 12/2018 tại phòng KHCN. Từ ngày 06/5/2019 đến 10/5/2019 (Liên hệ Đ/c Linh sdt: 0964.226.588) 

2. Phòng ĐTĐH kính đề nghị các bộ môn nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP khoa quản lý SV và nhập điểm quá trình Đợt 1 Khoá 58 trở về trước; điểm quá trình + điểm thi KTHP Đợt 2, Đợt 3  Học kỳ II năm học 2018-2019 lên phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 13/5/2019


Lịch công tác tuần từ ngày 06-05-2019 đến ngày 12-05-2019
(Được cập nhật lúc 2019-05-09 14:33:15)

Thứ 2 (6-05)

14:00Họp về chuẩn bị cho Ngày Hội việc làm năm 2019 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, Ban QLGĐ, P.HCTH, ĐTN, P.TCKT, P.ĐTĐH - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 3 (7-05)

08:30Họp xét duyệt các đề xuất đề tài cấp Bộ và cấp Trường năm 2020 - TP: BGH (PHT Việt), P.KHCN, Đại diện lãnh đao các Khoa - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đặng Thế Hiến. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn ở Việt Nam. Ngành:Quản lý xây dựng - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Quản lý xây dựng, Khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Kinh tế xây dựng, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
14:00Hội nghị Toàn thể Khoa Kỹ thuật Xây dựng lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng nhiệm kỳ 2019-2024 - TP: Toàn thể CB-GV Khoa KTXD; Đại diện phòng TCCB - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Thứ 4 (8-05)

15:00Họp BCH đoàn trường mở rộng - TP: Ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK HSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường

Thứ 5 (9-05)

08:30Ban Giám hiệu làm việc với Phòng ĐTĐH và các Khoa quản lý ngành đào tạo về KH năm 2019-2020 và rà soat xây dựng chương trình đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, Các Khoa Quản lý ngành đào tạo - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (10-05)

08:30Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX năm 2019 - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, PH TPHCM; Trưởng các BM; GĐ các TT, Cty thuộc Trường (các phòng KHCN, TCKT, TCCB, TBQT, PH TP.HCM chuẩn bị báo cáo). - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Vũ Văn Trung. Đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật hợp lý của búa rung hạ cọc ván thép vào nền đất nhiều lớp. Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, Khoa Cơ khí, bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 và Phòng họp 403 Nhà A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
08:30Hội nghị toàn thể Khoa công trình lấy phiếu tín nhiệm Phó trưởng Khoa công trình nhiệm kỳ 2018-2023 - TP: Toàn thể viên chức của Khoa công trình, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Công trình
14:00Tiếp đoàn các trường đại học Hàn Quốc - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN, Khoa ĐTQT, Trung tâm HTCSHT Giao thông Việt Hàn, mời PGS.TS Bùi Tiến Thành, TS Nguyễn Xuân Tùng - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2017-GHA-14, “Nghiên cứu ứng dụng hạ tầng thông tin truyền thông vào quản lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông đường bộ” do PGS. TS. Nguyễn Cảnh Minh chủ nhiệm đề tài - TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ 1131/QĐ-BGDĐT và các thầy cô quan tâm. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng

Thứ 7 (11-05)

Chủ nhật (12-05)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS