Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-05-20 08:12:31)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(20-05)
Sáng08:00 Khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2019 và học chính trị (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019). TP: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ và 18 đồng chí Tự vệ các đơn vị đã cử đi huấn luyện. Tại: P.501-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Phòng Thiết bị Quản trị báo cáo dự án khung kiến trúc và các phần mềm quản lý, phần mềm quản lý đào tạo. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, P.TBQT và đơn vị tư vấn. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
14:30 Tiếp và làm việc với Công ty Jellyfish. TP: P.ĐN, P.CTCT&SV. Tại: P.208- A1 Phòng ĐN
Thứ 3
(21-05)
Sáng09:00 Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2017-GHA-12, Tên đề tài: Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tuấn. TP: Hội đồng nghiệm thu, khách mời và các thầy cô quan tâm. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
09:00 Họp đoàn đi công tác tại Lào. TP: Theo QĐ. Tại: P.208- A1 PHT Chương
Chiều15:00 Họp tổng kết rút kinh nghiệm Ngày hội tư vấn việc làm. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV. Tại: Hội trường Báo lao động Thủ đô PHT Chương
Thứ 4
(22-05)
Sáng08:30 Họp về việc tổ chức lớp chuyên ngành cho khóa 59. TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng Đào tạo đại học, các Khoa quản lý ngành đào tạo. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
08:30 Tiếp và làm việc với Tổ chức HuReDee, Nhật Bản. TP: P.ĐN. Tại: P.208- A1 Phòng ĐN
Chiều
Thứ 5
(23-05)
Sáng
Chiều
Thứ 6
(24-05)
Sáng09:00 Tiếp và làm việc với Công ty Agentur-Brückner. TP: Phòng ĐN. Tại: P.401-A1 Phòng ĐN
Chiều14:00 Phổ biến quy chế thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019. TP: Các thí sinh dự thi. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng KT&ĐBCLĐT
15:30 Họp Ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019. TP: Theo QĐ. Tại: P.501-A1 Trưởng Ban coi thi
15:30 Họp ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Trưởng Ban đề thi
Thứ 7
(25-05)
Sáng Thi tuyển sinh cao học đợt I năm 2019 (cả ngày)
Chiều
Chủ nhật
(26-05)
Sáng Thi tuyển sinh cao học đợt I năm 2019 (cả ngày)
Chiều

Ghi chú:

 Phòng ĐTĐH kính đề nghị các bộ môn nộp bảng điểm về phòng ĐTĐH, VP khoa quản lý SV và nhập điểm thi KTHP Đợt 1 Học kỳ II năm học 2018-2019 Khóa 58 trở về trước lên phần mềm quản lý đào tạo trước ngày 22/5/2019 


Lịch công tác tuần từ ngày 20-05-2019 đến ngày 26-05-2019
(Được cập nhật lúc 2019-05-20 08:12:31)

Thứ 2 (20-05)

08:00Khai mạc huấn luyện lực lượng Tự vệ năm 2019 và học chính trị (Thời gian từ ngày 20/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019) - TP: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ và 18 đồng chí Tự vệ các đơn vị đã cử đi huấn luyện - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Phòng Thiết bị Quản trị báo cáo dự án khung kiến trúc và các phần mềm quản lý, phần mềm quản lý đào tạo - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.ĐTĐH, TT ƯDCNTT, P.TBQT và đơn vị tư vấn - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Tiếp và làm việc với Công ty Jellyfish - TP: P.ĐN, P.CTCT&SV - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :Phòng ĐN

Thứ 3 (21-05)

09:00Bảo vệ đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B2017-GHA-12, Tên đề tài: Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tuấn - TP: Hội đồng nghiệm thu, khách mời và các thầy cô quan tâm - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
09:00Họp đoàn đi công tác tại Lào - TP: Theo QĐ - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Họp tổng kết rút kinh nghiệm Ngày hội tư vấn việc làm - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV - Tại: Hội trường Báo lao động Thủ đô - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 4 (22-05)

08:30Họp về việc tổ chức lớp chuyên ngành cho khóa 59 - TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng Đào tạo đại học, các Khoa quản lý ngành đào tạo - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Tiếp và làm việc với Tổ chức HuReDee, Nhật Bản - TP: P.ĐN - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :Phòng ĐN

Thứ 5 (23-05)

Thứ 6 (24-05)

09:00Tiếp và làm việc với Công ty Agentur-Brückner - TP: Phòng ĐN - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng ĐN
14:00Phổ biến quy chế thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019 - TP: Các thí sinh dự thi - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng KT&ĐBCLĐT
15:30Họp Ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019 - TP: Theo QĐ - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Trưởng Ban coi thi
15:30Họp ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và bằng đại học thứ 2 đợt 1 năm 2019 - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Trưởng Ban đề thi

Thứ 7 (25-05)

Thi tuyển sinh cao học đợt I năm 2019 (cả ngày)

Chủ nhật (26-05)

Thi tuyển sinh cao học đợt I năm 2019 (cả ngày)
Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS