Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-06-29 15:08:02)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(1-07)
Sáng08:00 Trạm Y tế trả kết quả tái khám sức khoẻ đợt tháng 6/2019. Kính mời các đồng chí đến nhận tại Phòng 101-N2. TP: Cán bộ có khám sức khoẻ đợt tháng 6/2019. Tại: P.101-N2 Trạm Y tế
Chiều13:00 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc. TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Nhóm triển khai dự án với trường KNUT, các chuyên gia, giảng viên được mời. Tại: P.301-A1 Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển
Thứ 3
(2-07)
Sáng08:30 Phòng TBQT báo cáo về quản lý một số hoạt động dịch vụ. TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp tập thể LĐ Trường. TP: Tập thể LĐ Trường. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(3-07)
Sáng
Chiều15:00 Hiệu trưởng tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc. TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, khoa Công trình, bộ môn Đường sắt, Nhóm triển khai dự án với trường KNUT. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(4-07)
Sáng08:30 Seminar luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Phạm Quang Tú. TP: Các nhà khoa học, giảng viên Bộ môn Vận tải kinh tế đường sắt và các thầy cô quan tâm. Tại: P.401-A1 Bộ môn Vận tải kinh tế đường sắt
09:30 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc. TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Nhóm triển khai dự án với trường KNUT. Tại: P.301-A1 Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển
Chiều
Thứ 6
(5-07)
Sáng
Chiều14:00 Họp xét duyệt các đề tài cấp trường trọng điểm được thực hiện từ năm 2020. TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, P.KHCN (chuẩn bị nội dung). Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
Thứ 7
(6-07)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(7-07)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 01-07-2019 đến ngày 07-07-2019
(Được cập nhật lúc 2019-06-29 15:08:02)

Thứ 2 (1-07)

08:00Trạm Y tế trả kết quả tái khám sức khoẻ đợt tháng 6/2019. Kính mời các đồng chí đến nhận tại Phòng 101-N2 - TP: Cán bộ có khám sức khoẻ đợt tháng 6/2019 - Tại: P.101-N2 - Chủ trì :Trạm Y tế
13:00Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc - TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Nhóm triển khai dự án với trường KNUT, các chuyên gia, giảng viên được mời - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển

Thứ 3 (2-07)

08:30Phòng TBQT báo cáo về quản lý một số hoạt động dịch vụ - TP: BGH (HT, các PHT), P.TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp tập thể LĐ Trường - TP: Tập thể LĐ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (3-07)

15:00Hiệu trưởng tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc - TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, khoa Công trình, bộ môn Đường sắt, Nhóm triển khai dự án với trường KNUT - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (4-07)

08:30Seminar luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Phạm Quang Tú - TP: Các nhà khoa học, giảng viên Bộ môn Vận tải kinh tế đường sắt và các thầy cô quan tâm - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bộ môn Vận tải kinh tế đường sắt
09:30Tiếp và làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc - TP: Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Nhóm triển khai dự án với trường KNUT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển

Thứ 6 (5-07)

14:00Họp xét duyệt các đề tài cấp trường trọng điểm được thực hiện từ năm 2020 - TP: BGH (HT, các PHT), CTHĐ Trường, P.KHCN (chuẩn bị nội dung) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 7 (6-07)

Chủ nhật (7-07)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS