Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-07-29 15:32:26)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(29-07)
Sáng10:30 Họp về việc điều chỉnh đơn giá điện, nước tại Ký túc xá. TP: BGH (PHT Việt), Ban QLKTX, Phòng TBQT, Phòng CTCT& SV. Tại: P.401-A1 PHT Việt
Chiều
Thứ 3
(30-07)
Sáng
Chiều
Thứ 4
(31-07)
Sáng08:30 Họp về việc chuẩn bị đón thí sinh xác nhận nhập học; đón sinh viên K60 nhập học và chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TBQT, TT ƯDCNTT, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QLKTX, Các Khoa Quản lý sinh viên, Đoàn TN, P.Bảo vệ, Trạm Y tế, Xưởng in. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp về triển khai công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị. TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, Khoa LLCT và các bộ môn thuộc Khoa LLCT; các Khoa quản lý sinh viên. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(1-08)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường - Phiên thứ 2 (Họp 02 ngày: 01 và 02/8/2019). TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ). Tại: P.401-A1 Chủ tich Hội đồng
08:30 Hội thảo: “Bê tông nhựa SMA (Stone Matic Asphatlt) – triển vọng áp dụng ở Việt Nam”. TP: Theo giấy mời, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM Đường bộ
Chiều
Thứ 6
(2-08)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường - Phiên thứ 2. TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ). Tại: P.401-A1 Chủ tich Hội đồng
10:00 Phát bằng tốt nghiệp cho lớp bằng 2 Cầu đường bộ khóa 20. TP: BGH(PHT Chương), P.ĐTĐH, Khoa CT, BM Đường bộ, BM Cầu Hầm. Tại: P.501-A1 Phòng ĐTĐH
Chiều
Thứ 7
(3-08)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(4-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 29-07-2019 đến ngày 04-08-2019
(Được cập nhật lúc 2019-07-29 15:32:26)

Thứ 2 (29-07)

10:30Họp về việc điều chỉnh đơn giá điện, nước tại Ký túc xá - TP: BGH (PHT Việt), Ban QLKTX, Phòng TBQT, Phòng CTCT& SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Việt

Thứ 3 (30-07)

Thứ 4 (31-07)

08:30Họp về việc chuẩn bị đón thí sinh xác nhận nhập học; đón sinh viên K60 nhập học và chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.HCTH, P.TBQT, TT ƯDCNTT, TT TT-TV, Ban QLGĐ, Ban QLKTX, Các Khoa Quản lý sinh viên, Đoàn TN, P.Bảo vệ, Trạm Y tế, Xưởng in - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp về triển khai công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị - TP: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, Khoa LLCT và các bộ môn thuộc Khoa LLCT; các Khoa quản lý sinh viên - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (1-08)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường - Phiên thứ 2 (Họp 02 ngày: 01 và 02/8/2019) - TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tich Hội đồng
08:30Hội thảo: “Bê tông nhựa SMA (Stone Matic Asphatlt) – triển vọng áp dụng ở Việt Nam” - TP: Theo giấy mời, mời các giảng viên quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM Đường bộ

Thứ 6 (2-08)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường - Phiên thứ 2 - TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (Theo QĐ) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tich Hội đồng
10:00Phát bằng tốt nghiệp cho lớp bằng 2 Cầu đường bộ khóa 20 - TP: BGH(PHT Chương), P.ĐTĐH, Khoa CT, BM Đường bộ, BM Cầu Hầm - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Phòng ĐTĐH

Thứ 7 (3-08)

Chủ nhật (4-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS