Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-08-13 08:55:15)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(12-08)
Sáng07:00 Đón thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 2019 xác nhận nhập học (thời gian 7h00- 18h00 từ ngày 10 đến 15/8/2019). TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.HCTH, P.TBQT, Ban QLGĐ, Đoàn TN, Xưởng in, các khoa QL Sinh viên, Bộ phận XLDTS. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BGH
Chiều14:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Như Hải. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. TP: BGH (PHT Chương), phòng ĐTSĐH, khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự. Tại: P.401-A1 Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 3
(13-08)
Sáng09:00 Kiểm tra ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo và quản lý sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, TT TT-TV. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Hội nghị viên chức Khoa CNTT tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa CNT. TP: BGH (Hiệu trưởng), Đại diện P.TCCB; Toàn thể viên chức Khoa CNTTT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(14-08)
Sáng
Chiều14:00 Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ủy viên UBKT. Tại: P.401-A1 CT Công đoàn Trường
14:00 Họp kiểm tra hồ sơ NCS. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, QLXD, Cơ khí; Thanh tra pháp chế. Tại: P.301-A1 P.ĐTSĐH
14:00 Tiếp công ty Quốc tế Anh quốc và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án, P.Phát triển dự án. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
Thứ 5
(15-08)
Sáng08:30 Họp xét cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa QLSV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019. TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(16-08)
Sáng08:30 Họp HĐ Khoa học Đào tạo Trường. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Seminar cho NCS Lê Đức Tiến với đề tài "Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi trong tầng đá phong hóa nứt nẻ". TP: Kính mời các nhà khoa học quan tâm dự. Tại: P.401-A1 BM Cầu hầm
14:00 Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ hợp đồng thỉnh giảng. TP: Theo QĐ số 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019. Tại: P.301-A1 Trưởng ban
14:30 Họp BCH Đoàn trường mở rộng. TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ, BTK HSV.. Tại: P.501-A1 Bí thư Đoàn trường
Thứ 7
(17-08)
Sáng08:30 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải. TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng Đào tạo Sau đại học
09:30 Tiếp và làm việc với trường Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan). TP: Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, mời TS. Bùi Ngọc Dũng. Tại: P.201-A1 Phòng HTQT & NCPT
Chiều
Chủ nhật
(18-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 12-08-2019 đến ngày 18-08-2019
(Được cập nhật lúc 2019-08-13 08:55:15)

Thứ 2 (12-08)

07:00Đón thí sinh trúng tuyển đại học chính quy 2019 xác nhận nhập học (thời gian 7h00- 18h00 từ ngày 10 đến 15/8/2019) - TP: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, P.HCTH, P.TBQT, Ban QLGĐ, Đoàn TN, Xưởng in, các khoa QL Sinh viên, Bộ phận XLDTS - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BGH
14:00Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Như Hải. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất của bitum đến mô đun động của bê tông nhựa chặt ở Việt Nam. Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - TP: BGH (PHT Chương), phòng ĐTSĐH, khoa Công trình, bộ môn Đường bộ, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm tới dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học

Thứ 3 (13-08)

09:00Kiểm tra ứng dụng CNTT trong quản lý đào tạo và quản lý sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), TT ƯDCNTT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.ĐTSĐH, Khoa ĐTQT, TT TT-TV - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Hội nghị viên chức Khoa CNTT tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa CNT - TP: BGH (Hiệu trưởng), Đại diện P.TCCB; Toàn thể viên chức Khoa CNTTT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (14-08)

14:00Họp Ban chấp hành Công đoàn trường - TP: Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ủy viên UBKT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :CT Công đoàn Trường
14:00Họp kiểm tra hồ sơ NCS - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTSĐH, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT; Lãnh đạo các Khoa: CT, VTKT, QLXD, Cơ khí; Thanh tra pháp chế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.ĐTSĐH
14:00Tiếp công ty Quốc tế Anh quốc và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.HTQT&NCPT, Nhóm triển khai dự án, P.Phát triển dự án - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 5 (15-08)

08:30Họp xét cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo các Khoa QLSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 - TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (16-08)

08:30Họp HĐ Khoa học Đào tạo Trường - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Seminar cho NCS Lê Đức Tiến với đề tài "Nghiên cứu khả năng chịu tải cọc khoan nhồi trong tầng đá phong hóa nứt nẻ" - TP: Kính mời các nhà khoa học quan tâm dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :BM Cầu hầm
14:00Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ hợp đồng thỉnh giảng - TP: Theo QĐ số 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng ban
14:30Họp BCH Đoàn trường mở rộng - TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư LCĐ, BTK HSV. - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Bí thư Đoàn trường

Thứ 7 (17-08)

08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên. Đề tài: Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam. Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải - TP: BGH (PHT Chương), Phòng ĐTSĐH, khoa Vận tải - Kinh tế, bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, kính mời các đồng chí quan tâm dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng Đào tạo Sau đại học
09:30Tiếp và làm việc với trường Đại học Quốc gia Chung Cheng (Đài Loan) - TP: Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, mời TS. Bùi Ngọc Dũng - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT & NCPT

Chủ nhật (18-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS