Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-08-21 14:08:42)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(19-08)
Sáng08:30 Đoàn kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Bộ về làm việc với Trường. TP: BGH (HT, các Phó HT), Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Tổ giúp việc, Đại diện Hội đồng KH&ĐT Trường, Trưởng phòng TCCB. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều
Thứ 3
(20-08)
Sáng08:30 Tổng kết công tác sinh viên Khoa Cơ Khí năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: Hội trường lớn Khoa CK
08:30 Tổng kết công tác sinh viên Khoa KTXD năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: P.101-A5 Khoa KTXD
Chiều14:00 Seminar Luận án tiến sĩ ngành QLXD của NCS.Bùi Thị Ngọc Lan. Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện hình thức hợp đồng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam. TP: Các giảng viên Bộ môn KTXD và các nhà khoa học quan tâm tham dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 BM Kinh tế xây dựng
14:00 Tổng kết công tác sinh viên Khoa VT-KT năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: Hội trường lớn Khoa VT-KT
14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019. TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 4
(21-08)
Sáng08:30 Tổng kết công tác sinh viên Khoa ĐTQT năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: Hội trường lớn Khoa ĐTQT
Chiều14:00 Tổng kết công tác sinh viên Khoa MT-ATGT năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: P.101-A5 Khoa MT-ATGT
14:00 Thống nhất kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất của Trường năm 2020. TP: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, P.PTDA. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:30 Họp xét tốt nghiệp bổ sung các hệ Đại học chính quy, VLVH, Bằng hai, Liên thông. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Thứ 5
(22-08)
Sáng08:30 Tổng kết công tác sinh viên Khoa Đ-ĐT năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: Hội trường lớn Khoa Đ-ĐT
Chiều14:00 Tổng kết công tác sinh viên Khoa CNTT năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: P.101-A5 Khoa CNTT
14:00 Thống nhất phương án đầu tư và nội dung dự án cải tạo nhà A3 Ký túc xá cho sinh viên nước ngoài. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, P.PTDA, P.CTCC&SV, P.TBQT, BQL Ký túc xá.. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
14:00 Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ của Trường. TP: Theo QĐ. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(23-08)
Sáng08:30 Nghe phổ biến Nghị quyết và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. TP: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại: Hội trường lớn BT Đảng ủy
Chiều14:00 Tổng kết công tác sinh viên Khoa QLXD năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: P.101-A5 Khoa QLXD
14:00 Tổng kết công tác sinh viên Khoa Công Trình năm học 2018 – 2019. TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV. Tại: Hội trường lớn Khoa CT
Thứ 7
(24-08)
Sáng08:00 Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai công tác năm học mới. TP: BCHCĐ Trường,UV UBKT, BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc, tổ trường CĐ bộ môn và khách mời. Tại: P.501-A1 BCH CĐ Trường
Chiều
Chủ nhật
(25-08)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 19-08-2019 đến ngày 25-08-2019
(Được cập nhật lúc 2019-08-21 14:08:42)

Thứ 2 (19-08)

08:30Đoàn kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Bộ về làm việc với Trường - TP: BGH (HT, các Phó HT), Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Tổ giúp việc, Đại diện Hội đồng KH&ĐT Trường, Trưởng phòng TCCB - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (20-08)

08:30Tổng kết công tác sinh viên Khoa Cơ Khí năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa CK
08:30Tổng kết công tác sinh viên Khoa KTXD năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa KTXD
14:00Seminar Luận án tiến sĩ ngành QLXD của NCS.Bùi Thị Ngọc Lan. Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện hình thức hợp đồng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam - TP: Các giảng viên Bộ môn KTXD và các nhà khoa học quan tâm tham dự - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :BM Kinh tế xây dựng
14:00Tổng kết công tác sinh viên Khoa VT-KT năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa VT-KT
14:00Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 - TP: Các thành viên HĐ thi đua khen thưởng trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 4 (21-08)

08:30Tổng kết công tác sinh viên Khoa ĐTQT năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa ĐTQT
14:00Tổng kết công tác sinh viên Khoa MT-ATGT năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa MT-ATGT
14:00Thống nhất kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất của Trường năm 2020 - TP: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, P.TCKT, P.PTDA - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:30Họp xét tốt nghiệp bổ sung các hệ Đại học chính quy, VLVH, Bằng hai, Liên thông - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 5 (22-08)

08:30Tổng kết công tác sinh viên Khoa Đ-ĐT năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa Đ-ĐT
14:00Tổng kết công tác sinh viên Khoa CNTT năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa CNTT
14:00Thống nhất phương án đầu tư và nội dung dự án cải tạo nhà A3 Ký túc xá cho sinh viên nước ngoài - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch HĐT, P.PTDA, P.CTCC&SV, P.TBQT, BQL Ký túc xá. - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Hội đồng văn bằng chứng chỉ của Trường - TP: Theo QĐ - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (23-08)

08:30Nghe phổ biến Nghị quyết và tình hình thời sự trong nước và quốc tế - TP: Toàn thể CB-GV-CNV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :BT Đảng ủy
14:00Tổng kết công tác sinh viên Khoa QLXD năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: P.101-A5 - Chủ trì :Khoa QLXD
14:00Tổng kết công tác sinh viên Khoa Công Trình năm học 2018 – 2019 - TP: BCN Khoa, Đảng ủy Khoa, LCĐoàn; LCH SV; Lãnh đạo các bộ môn; CVHT các lớp; đại diện SV các lớp; P.CTCT&SV - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Khoa CT

Thứ 7 (24-08)

08:00Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai công tác năm học mới - TP: BCHCĐ Trường,UV UBKT, BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc, tổ trường CĐ bộ môn và khách mời - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :BCH CĐ Trường

Chủ nhật (25-08)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS