Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-08-23 14:58:20)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(26-08)
Sáng
Chiều14:30 Họp Hội đồng trường, Phiên thứ hai.. TP: Các thành viên Hội đồng trường. Tại: P.401-A1 Chủ tịch Hội đồng trường
16:00 Kiểm tra công tác đón sinh viên Khóa 60. TP: BGH (HT, các PHT),P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TCKT, TT ƯDCNTT. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Thứ 3
(27-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
09:00 Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký CDIO: Nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 và duyệt kế hoạch các giai đoạn tiếp theo.. TP: Ban chỉ đạo CDIO, Ban thư ký CDIO. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều13:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
14:00 Lễ ký biên bản ghi nhớ về Đào tạo nguồn nhân lực và Hỗ trợ việc làm tại doanh nghiệp Nhật Bản giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Công ty Life Design KABAYA. TP: BGH (Hiệu trưởng), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt-Nhật, Phòng HTQT&NCPT. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 4
(28-08)
Sáng07:30 Đón Sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
09:00 Gặp mặt các thế hệ Phòng TCCB nhân ngày Truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2019). TP: BGH (Hiệu trưởng), Chủ tịch HĐ Trường, các Phó HT, các thế hệ công tác tại Phòng TCCB. Mời lãnh đạo các đơn vị tới dự.. Tại: P.401-A1 Phòng TCCB
09:30 Lễ mở thầu, gói thầu: "Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát và hạ tầng truyền dẫn nội bộ tại KTX". TP: BGH (PTH Việt), P.TC-KT, P.TBQT, Ban QLKTX, TTƯDCNTT, Công đoàn, đại điện các đơn vị Tư vấn. Tại: P.301-A1 P.TBQT
Chiều13:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
Thứ 5
(29-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
08:00 Họp HĐ xét bồi hoàn chi phí đào tạo trường hợp ông Vũ Ngọc Khiêm, ông Đỗ Thọ Trường. TP: Thành viên HĐ theo QĐ 1489/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 1525/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ
08:30 Họp về việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao. TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, K.ĐTQT; Lãnh đạo các Khoa QLSV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
Chiều13:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
13:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
14:00 Lễ tiếp nhận máy tính do Công ty Co-Well Asia tài trợ. TP: BGH (...........), BCN Khoa CNTT; Lãnh đạo các bộ môn. Tại: P.401-A1 Khoa CNTT
Thứ 6
(30-08)
Sáng07:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
08:30 Tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số. TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Ban, Khoa, Xưởng, Trạm (Theo Thông báo số:681/ĐHGTVT, ngày 22/8/2019). Tại: p.504-A4 P.HCTH
Chiều13:30 Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học. TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019. Tại: Hội trường lớn P.ĐTĐH
14:00 Triển khai công tác biên soạn Bách khoa toàn thư - Quyển 15 Giao thông vận tải 2019. TP: Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15. Tại: P.401-A1 PHT. Việt
14:00 Tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số. TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Ban, Khoa, Xưởng, Trạm (Theo Thông báo số:681/ĐHGTVT, ngày 22/8/2019). Tại: p.504-A4 P.HCTH
Thứ 7
(31-08)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(1-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng hành chính tổng hợp
 


Lịch công tác tuần từ ngày 26-08-2019 đến ngày 01-09-2019
(Được cập nhật lúc 2019-08-23 14:58:20)

Thứ 2 (26-08)

14:30Họp Hội đồng trường, Phiên thứ hai. - TP: Các thành viên Hội đồng trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng trường
16:00Kiểm tra công tác đón sinh viên Khóa 60 - TP: BGH (HT, các PHT),P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TCKT, TT ƯDCNTT - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (27-08)

07:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
09:00Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký CDIO: Nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 và duyệt kế hoạch các giai đoạn tiếp theo. - TP: Ban chỉ đạo CDIO, Ban thư ký CDIO - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
13:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
14:00Lễ ký biên bản ghi nhớ về Đào tạo nguồn nhân lực và Hỗ trợ việc làm tại doanh nghiệp Nhật Bản giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Công ty Life Design KABAYA - TP: BGH (Hiệu trưởng), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt-Nhật, Phòng HTQT&NCPT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 4 (28-08)

07:30Đón Sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
09:00Gặp mặt các thế hệ Phòng TCCB nhân ngày Truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2019) - TP: BGH (Hiệu trưởng), Chủ tịch HĐ Trường, các Phó HT, các thế hệ công tác tại Phòng TCCB. Mời lãnh đạo các đơn vị tới dự. - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB
09:30Lễ mở thầu, gói thầu: "Mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát và hạ tầng truyền dẫn nội bộ tại KTX" - TP: BGH (PTH Việt), P.TC-KT, P.TBQT, Ban QLKTX, TTƯDCNTT, Công đoàn, đại điện các đơn vị Tư vấn - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.TBQT
13:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH

Thứ 5 (29-08)

07:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
08:00Họp HĐ xét bồi hoàn chi phí đào tạo trường hợp ông Vũ Ngọc Khiêm, ông Đỗ Thọ Trường - TP: Thành viên HĐ theo QĐ 1489/QĐ-ĐHGTVT và QĐ số 1525/QĐ-ĐHGTVT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
08:30Họp về việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao - TP: BGH (PHT Chương), P.ĐTĐH, K.ĐTQT; Lãnh đạo các Khoa QLSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
13:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
13:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
14:00Lễ tiếp nhận máy tính do Công ty Co-Well Asia tài trợ - TP: BGH (...........), BCN Khoa CNTT; Lãnh đạo các bộ môn - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Khoa CNTT

Thứ 6 (30-08)

07:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
08:30Tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số - TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Ban, Khoa, Xưởng, Trạm (Theo Thông báo số:681/ĐHGTVT, ngày 22/8/2019) - Tại: p.504-A4 - Chủ trì :P.HCTH
13:30Đón sinh viên Khóa 60 Đại học chính quy nhập học - TP: Theo Thông báo số 670/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2019 - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :P.ĐTĐH
14:00Triển khai công tác biên soạn Bách khoa toàn thư - Quyển 15 Giao thông vận tải 2019 - TP: Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - Quyển 15 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Tập huấn sử dụng phần mềm chữ ký số - TP: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Ban, Khoa, Xưởng, Trạm (Theo Thông báo số:681/ĐHGTVT, ngày 22/8/2019) - Tại: p.504-A4 - Chủ trì :P.HCTH

Thứ 7 (31-08)

Chủ nhật (1-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS