Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-08-31 11:19:11)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(2-09)
Sáng Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9 cả ngày
Chiều
Thứ 3
(3-09)
Sáng08:30 Họp Ban Giám hiệu. TP: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Tại: P.301-A1 Hiệu trưởng
10:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. TP: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Chiều14:00 Họp Đảng ủy Trường. TP: Ủy viên BCH Đảng bộ Trường. Tại: P.301-A1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 4
(4-09)
Sáng08:30 Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Trường lần thứ 47. TP: BGH (HT, các PHT), P. HCTH, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.BV, Ban QLGĐ, P.TCCB, Công đoàn Trường. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
09:30 Trao đổi hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu giao thông Louisiaa (LTRC) (Mỹ). TP: P.HTQT&NCPT, TT KHCN GTVT, Khoa Công trình, BM Đường bộ. Tại: P.301-A1 P.HTQT và NCPT
Chiều15:00 Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thỉnh giảng tại Trường ĐHGTVT. TP: Theo QĐ số: 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019. Tại: P.401-A1 Phòng TCCB
Thứ 5
(5-09)
Sáng
Chiều14:00 Tiếp và làm việc với Viện Logistics Châu Á – Thái Bình Dương (Trường Đại học Quốc gia Singapore). TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo Quốc tế. Tại: P.301-A1 Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00 Hội nghị cán bộ công tác tháng 9. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
15:00 Khai giảng Lớp dự bị Du học khối Pháp ngữ năm học 2019-2020. TP: Khoa ĐTQT, Bộ môn Nga Pháp, Sinh viên lớp dự bị Dy học Pháp và phụ huynh. Tại: P.501-A1 Khoa ĐTQT
Thứ 6
(6-09)
Sáng08:00 Hội thảo chuyên đề: "Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc". TP: Bộ môn Địa kỹ thuật, Công ty CPXD & PTHT ATV Việt Nam; Công ty CP Sản xuất ĐTXD Hưng Việt; các đại biểu tham dự; các giảng viên và sinh viên quan tâm. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Bộ môn Địa kỹ thuật
08:30 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, lĩnh vực Công trình. TP: Theo QĐ, P.KHCN, đại diện nhóm đăng ký thực hiện đề tài. Tại: P.403-A8 Chủ tịch HĐ
08:30 Họp về kế hoạch truyền thông năm học 2019-2020. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.HCTH, ĐTN, HSV. Tại: P.401-A1 PHT Chương
09:00 Tiếp và Trao đổi hợp tác với trường Đại học Bách khoa Grenoble (Grenoble INP) - Công hòa Pháp. TP: Phòng HTQT&NCPT, BCN Khoa Cơ khí, BCN Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Cơ khí ô tô.. Tại: P.301-A1 Phòng HTQT&NCPT
10:00 Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH GTVT và Công ty TNHH phát triển công nghệ và giáo dục I&E Việt Nam. TP: BGH (PHT Chương), Khoa Đào tạo Quốc tế, Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu phát triển. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, lĩnh vực Điện - Điện tử.. TP: Theo QĐ, P.KHCN, đại diện nhóm đăng ký thực hiện đề tài. Tại: P.301-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 7
(7-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(8-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 02-09-2019 đến ngày 08-09-2019
(Được cập nhật lúc 2019-08-31 11:19:11)

Thứ 2 (2-09)

Nghỉ Lễ quốc khánh 2/9 cả ngày

Thứ 3 (3-09)

08:30Họp Ban Giám hiệu - TP: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Họp Ban Thường vụ Đảng ủy - TP: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy
14:00Họp Đảng ủy Trường - TP: Ủy viên BCH Đảng bộ Trường - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Bí thư Đảng ủy

Thứ 4 (4-09)

08:30Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Trường lần thứ 47 - TP: BGH (HT, các PHT), P. HCTH, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.TBQT, P.BV, Ban QLGĐ, P.TCCB, Công đoàn Trường - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
09:30Trao đổi hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu giao thông Louisiaa (LTRC) (Mỹ) - TP: P.HTQT&NCPT, TT KHCN GTVT, Khoa Công trình, BM Đường bộ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :P.HTQT và NCPT
15:00Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thỉnh giảng tại Trường ĐHGTVT - TP: Theo QĐ số: 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB

Thứ 5 (5-09)

14:00Tiếp và làm việc với Viện Logistics Châu Á – Thái Bình Dương (Trường Đại học Quốc gia Singapore) - TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo Quốc tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo Quốc tế
14:00Hội nghị cán bộ công tác tháng 9 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
15:00Khai giảng Lớp dự bị Du học khối Pháp ngữ năm học 2019-2020 - TP: Khoa ĐTQT, Bộ môn Nga Pháp, Sinh viên lớp dự bị Dy học Pháp và phụ huynh - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Khoa ĐTQT

Thứ 6 (6-09)

08:00Hội thảo chuyên đề: "Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc" - TP: Bộ môn Địa kỹ thuật, Công ty CPXD & PTHT ATV Việt Nam; Công ty CP Sản xuất ĐTXD Hưng Việt; các đại biểu tham dự; các giảng viên và sinh viên quan tâm - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Bộ môn Địa kỹ thuật
08:30Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, lĩnh vực Công trình - TP: Theo QĐ, P.KHCN, đại diện nhóm đăng ký thực hiện đề tài - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
08:30Họp về kế hoạch truyền thông năm học 2019-2020 - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.HCTH, ĐTN, HSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
09:00Tiếp và Trao đổi hợp tác với trường Đại học Bách khoa Grenoble (Grenoble INP) - Công hòa Pháp - TP: Phòng HTQT&NCPT, BCN Khoa Cơ khí, BCN Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn Cơ khí ô tô. - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Phòng HTQT&NCPT
10:00Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH GTVT và Công ty TNHH phát triển công nghệ và giáo dục I&E Việt Nam - TP: BGH (PHT Chương), Khoa Đào tạo Quốc tế, Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu phát triển - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, lĩnh vực Điện - Điện tử. - TP: Theo QĐ, P.KHCN, đại diện nhóm đăng ký thực hiện đề tài - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 7 (7-09)

Chủ nhật (8-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS