Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-09-07 08:59:42)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(9-09)
Sáng
Chiều
Thứ 3
(10-09)
Sáng08:30 Họp xét trợ cấp khó khăn quí 2,3 năm 2019. TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Công đoàn Trường
08:30 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
Chiều13:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
14:00 Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2019. TP: BGH(HT, các PHT), Công đoàn,P. TCCB, P.TCKT, P. Thanh tra - Pháp chế, Ban Thanh tra nhân dân. Tại: P.301-A1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ 4
(11-09)
Sáng08:30 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
08:30 Họp chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2019- 2020. TP: BGH (PHT Chương), Đoàn TN, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.Bảo vệ, P.TBQT, các Khoa quản lý SV. Tại: P.401-A1 P.CTCT&SV
09:00 Tiếp GĐ Kỹ thuật Kawakin và Hiệu trưởng trường Osaka Prefecture University College of Technology. TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo Quốc tế. Tại: P.301-A1 Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều13:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
15:00 Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thỉnh giảng. TP: Theo QĐ số: 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019. Tại: P.401-A1 Phòng TCCB
Thứ 5
(12-09)
Sáng08:30 Tổng kết năm học 2018-2019 và đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với toàn thể cán bộ, viên chức. TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch Hội đồng trường, CĐ, Thanh tra nhân dân, ĐTN, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức Trường. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
08:30 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
Chiều13:00 Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 P. ĐTĐH
14:00 Họp đánh giá mức độ hoàn thành của cố vấn học tập và kết quả rèn luyện của SV học kỳ II năm học 2018-2019. TP: Theo Quy định. Tại: P.401-A1 PHT Chương
15:00 Họp Ban chấp hành đoàn trường mở rộng. TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK HSV. Tại: P.401-A1 Bí thư đoàn trường
Thứ 6
(13-09)
Sáng08:30 Hội nghị Tổng kết công tác sinh viên năm học 2018-2019 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên. TP: BGH (HT, các PHT) Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Đoàn TN, cố vấn học tập, Đại diện SV các lớp (lớp trưởng, lớp phó, BT Chi đoàn). Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
10:00 Tiếp và làm việc với Công ty HAKUUNSHA LOGISTICS (Nhật Bản). TP: Lãnh đạo Khoa ĐTQT. Tại: P.301-A1 Khoa Đào tạo quốc tế
Chiều17:30 Tổ chức Tuyên dương “Con ngoan- Trò giỏi” năm học 2018-2019 và Tết trung thu cho các con CB-VC Trường. TP: BGH (PHT Chương), BCH CĐ trường, các cháu là con CBVC trường và phụ huynh. Tại: Hội trường lớn CĐ Trường
Thứ 7
(14-09)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(15-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

1. Các đơn vị đã đăng ký làm thẻ CB,VC bổ sung lên nhận thẻ tại P.HCTH (P.102- A1, gặp đ/c Chi)


Lịch công tác tuần từ ngày 09-09-2019 đến ngày 15-09-2019
(Được cập nhật lúc 2019-09-07 08:59:42)

Thứ 2 (9-09)

Thứ 3 (10-09)

08:30Họp xét trợ cấp khó khăn quí 2,3 năm 2019 - TP: BTV công đoàn; đại diện P TCCB, P. TCKT, Trạm Y tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Công đoàn Trường
08:30Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
13:00Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
14:00Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 8/2019 - TP: BGH(HT, các PHT), Công đoàn,P. TCCB, P.TCKT, P. Thanh tra - Pháp chế, Ban Thanh tra nhân dân - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Chủ tịch Hội đồng

Thứ 4 (11-09)

08:30Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
08:30Họp chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2019- 2020 - TP: BGH (PHT Chương), Đoàn TN, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.Bảo vệ, P.TBQT, các Khoa quản lý SV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :P.CTCT&SV
09:00Tiếp GĐ Kỹ thuật Kawakin và Hiệu trưởng trường Osaka Prefecture University College of Technology - TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo Quốc tế - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo quốc tế
13:00Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
15:00Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thỉnh giảng - TP: Theo QĐ số: 1383/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/6/2019 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Phòng TCCB

Thứ 5 (12-09)

08:30Tổng kết năm học 2018-2019 và đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với toàn thể cán bộ, viên chức - TP: BGH (HT, các PHT), Chủ tịch Hội đồng trường, CĐ, Thanh tra nhân dân, ĐTN, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức Trường - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
08:30Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
13:00Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO - TP: Chuyên gia Singapore; Ban thư ký CDIO; Học viên từ 5 trường đại học đối tác - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :P. ĐTĐH
14:00Họp đánh giá mức độ hoàn thành của cố vấn học tập và kết quả rèn luyện của SV học kỳ II năm học 2018-2019 - TP: Theo Quy định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :PHT Chương
15:00Họp Ban chấp hành đoàn trường mở rộng - TP: UV BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, BTK HSV - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Bí thư đoàn trường

Thứ 6 (13-09)

08:30Hội nghị Tổng kết công tác sinh viên năm học 2018-2019 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên - TP: BGH (HT, các PHT) Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị chức năng, Đoàn TN, cố vấn học tập, Đại diện SV các lớp (lớp trưởng, lớp phó, BT Chi đoàn) - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Tiếp và làm việc với Công ty HAKUUNSHA LOGISTICS (Nhật Bản) - TP: Lãnh đạo Khoa ĐTQT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Khoa Đào tạo quốc tế
17:30Tổ chức Tuyên dương “Con ngoan- Trò giỏi” năm học 2018-2019 và Tết trung thu cho các con CB-VC Trường - TP: BGH (PHT Chương), BCH CĐ trường, các cháu là con CBVC trường và phụ huynh - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :CĐ Trường

Thứ 7 (14-09)

Chủ nhật (15-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS