Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-09-16 15:16:05)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(16-09)
Sáng
Chiều19:00 Lễ khai giảng năm học 2019-2020. TP: Lãnh đạo Trường, Đoàn TN, Hội SV; Lãnh đạo các khoa, BM ; Lãnh đạo các đơn vị chức năng, khách mời và sinh viên. Tại: Hội trường lớn Hiệu trưởng
Thứ 3
(17-09)
Sáng08:30 Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định; Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.301-A1 Ban quản lý và điều hành dự án
10:00 Tiếp và làm việc với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, Phụ trách khối Pháp ngữ ĐH GTVT, Giáo sư Ouidad TEBBA Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đoàn đại diện. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
11:00 Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học GTVT và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, Phụ trách khối Pháp ngữ ĐH GTVT, Giáo sư Ouidad TEBBA Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đoàn đại diện. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019; Hội đồng tuyển sinh hệ bằng 2, liên thông năm 2019. TP: Theo Quyết định số 976/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 975/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/05/2019. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
14:00 Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.301-A1 Ban quản lý và điều hành dự án
Thứ 4
(18-09)
Sáng08:30 Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.301-A1 Ban quản lý và điều hành dự án
Chiều14:00 Thống nhất phương án mặt bằng phòng họp tầng 6 nhà A1. TP: BGH (Hiệu trưởng), P.PTDA, P.TBQT, P.HCTH, Tư vấn thiết kế. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
14:00 Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.301-A1 Ban quản lý và điều hành dự án
Thứ 5
(19-09)
Sáng08:30 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
08:30 Họp tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ 2019. TP: Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo). Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
14:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng khoa CNTT. TP: BGH (Hiệu trưởng); Toàn thể CB, GV, CNV của Khoa, Đại diện P.TCCB. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Thứ 6
(20-09)
Sáng08:30 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
10:00 Mở thầu gói thầu: Xây dựng đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp 1500kV-22/0.4kV. TP: BGH (Hiệu trưởng), Công đoàn Trường, P.PTDA, P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH, đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, các nhà thầu tham dự. Tại: P.401-A1 Hiệu trưởng
Chiều14:00 Phổ biến quy chế thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019. TP: Các thí sinh đăng ký dự thi. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 Phòng KT&ĐBCLĐT
14:00 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
15:30 Họp Ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019. TP: Theo Quyết định. Tại: P.501-A1 Ban Giám hiệu
15:30 Họp Ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019. TP: Theo Quyết định. Tại: P.401-A1 Ban Giám hiệu
Thứ 7
(21-09)
Sáng08:30 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
Chiều Thi cao học đợt 2 năm 2019
14:00 Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng"). TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự. Tại: P.403-A8 Ban quản lý và điều hành dự án
Chủ nhật
(22-09)
Sáng Thi cao học đợt 2 năm 2019 (cả ngày)
Chiều

Ghi chú:
Lịch công tác tuần từ ngày 16-09-2019 đến ngày 22-09-2019
(Được cập nhật lúc 2019-09-16 15:16:05)

Thứ 2 (16-09)

19:00Lễ khai giảng năm học 2019-2020 - TP: Lãnh đạo Trường, Đoàn TN, Hội SV; Lãnh đạo các khoa, BM ; Lãnh đạo các đơn vị chức năng, khách mời và sinh viên - Tại: Hội trường lớn - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 3 (17-09)

08:30Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định; Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
10:00Tiếp và làm việc với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - TP: BGH (HT, PHT Chương), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, Phụ trách khối Pháp ngữ ĐH GTVT, Giáo sư Ouidad TEBBA Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đoàn đại diện - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
11:00Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học GTVT và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) - TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng HTQT&NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, Phụ trách khối Pháp ngữ ĐH GTVT, Giáo sư Ouidad TEBBA Giám đốc AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đoàn đại diện - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019; Hội đồng tuyển sinh hệ bằng 2, liên thông năm 2019 - TP: Theo Quyết định số 976/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 975/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/05/2019 - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án

Thứ 4 (18-09)

08:30Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
14:00Thống nhất phương án mặt bằng phòng họp tầng 6 nhà A1 - TP: BGH (Hiệu trưởng), P.PTDA, P.TBQT, P.HCTH, Tư vấn thiết kế - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Khóa đào tạo về quản lý dự án nghiên cứu trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án, phòng HTQT&NCPT, phòng KHCN, phòng TCKT, TT NC&UD CNXD, và các thành viên theo quyết định. Mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án

Thứ 5 (19-09)

08:30Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
08:30Họp tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ 2019 - TP: Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị báo cáo) - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
14:00Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng khoa CNTT - TP: BGH (Hiệu trưởng); Toàn thể CB, GV, CNV của Khoa, Đại diện P.TCCB - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng

Thứ 6 (20-09)

08:30Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
10:00Mở thầu gói thầu: Xây dựng đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp 1500kV-22/0.4kV - TP: BGH (Hiệu trưởng), Công đoàn Trường, P.PTDA, P.TBQT, P.TCKT, P.HCTH, đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, các nhà thầu tham dự - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
14:00Phổ biến quy chế thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019 - TP: Các thí sinh đăng ký dự thi - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :Phòng KT&ĐBCLĐT
14:00Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
15:30Họp Ban coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :Ban Giám hiệu
15:30Họp Ban đề thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 và tuyển sinh liên thông năm 2019 - TP: Theo Quyết định - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Ban Giám hiệu

Thứ 7 (21-09)

08:30Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án
Thi cao học đợt 2 năm 2019
14:00Hội thảo về thiết lập qui trình thực hiện các hoạt động khoa học tại Trường đại học Giao thông vận tải (thuộc dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng") - TP: Ban quản lý và điều hành dự án , Các thành viên theo quyết định; mời các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự - Tại: P.403-A8 - Chủ trì :Ban quản lý và điều hành dự án

Chủ nhật (22-09)

Thi cao học đợt 2 năm 2019 (cả ngày)
Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS