Lịch công tác tuần | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần


Lịch công tác tuần

(Được cập nhật lúc 2019-09-20 19:27:17)

Từ ngày đến ngày

Thứ/Ngày Thời gian Nội dung/Địa điểm Chủ trì
Thứ 2
(23-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 3
(24-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
08:30 Họp chuẩn bị tổ chức hội thao Thể thao sinh viên Trường ĐH GTVT lần thứ I năm 2019. TP: Ủy viên BCH Chi hội Thể thao Trường, đại diện khoa quản lý sinh viên. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
Thứ 4
(25-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
09:00 Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu các trường đại học của Nga. TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng HTQT&NCPT, Khoa ĐTQT, Khoa Công trình, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Vận tải - Kinh tế. Tại: P.201-A1 Hiệu trưởng
10:00 Lễ trao học bổng Nippon Steel học kỳ II năm học 2018-2019. TP: BGH (PHT Chương),Phòng HTQT & NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, các sinh viên được nhận học bổng và Cố vấn học tập các lớp có sinh viên được học bổng. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P.401-A1 Chủ tịch HĐ
14:00 Hội thảo tuyển dụng công ty TNHH Daizo TEC. TP: P. CTCT&SV, Cty TNHH Daizo TEC, đối tượng tuyển dụng:sinh viên năm cuối tất cả các khoa, mời tất cả các thầy cô và sinh viên quan tâm. Tại: P.501-A1 P. CTCT&SV
14:00 Họp về quy trình quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo/seminar khoa học các cấp. TP: BGH (PHT. Việt), P. KHCN, P. HTQT&NCPT, P. HCTH, P. TCCB, P. CTCT&SV, P. TCKT, P. TBQT, Ban QLGĐ, Xưởng in (phòng KHCN chuẩn bị nội dung). Tại: P.301-A1 PHT. Việt
14:00 Họp về phương án ƯDCNTT trong quản lý sinh viên. TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Ban Quản lý KTX, TT ƯDCNTT. Tại: P.208- A1 PHT Chương
Thứ 5
(26-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
09:00 Họp Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Thạc sĩ – ngành Quản trị quốc tế; Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học – ngành Kinh doanh quốc tế.. TP: Thành phần tham dự theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1653/QĐ-GTVT ngày 13/8/2019. Tại: P.301-A1 PHT Chương
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
14:00 Họp về Ban biên tập Trang thông tin điện tử. TP: Theo QĐ. Tại: P.301-A1 BGH
Thứ 6
(27-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
08:30 Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và triển khai một số quy định mới. TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, P.KHCN, P.CTCTSV, Đoàn TN, P. Đào tạo, P.TCKT. Tại: P.301-A1 PHT Việt
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
14:00 Tọa đàm biên soạn mục từ nhóm chuyên ngành Vận tải, Kinh tế và Quản lý trong Giao thông vận tải. TP: Toàn thể thành viên của nhóm, Ban chủ nhiệm - nhiệm vụ BKTT, mời các chuyên gia. Tại: P.301-A1 Trưởng nhóm
Thứ 7
(28-09)
Sáng08:30 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
Chiều14:00 Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2. TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT. Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 Chủ tịch HĐ
Chủ nhật
(29-09)
Sáng
Chiều

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng theo quy định cho P.HCTH
 


Lịch công tác tuần từ ngày 23-09-2019 đến ngày 29-09-2019
(Được cập nhật lúc 2019-09-20 19:27:17)

Thứ 2 (23-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 3 (24-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
08:30Họp chuẩn bị tổ chức hội thao Thể thao sinh viên Trường ĐH GTVT lần thứ I năm 2019 - TP: Ủy viên BCH Chi hội Thể thao Trường, đại diện khoa quản lý sinh viên - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Thứ 4 (25-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
09:00Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu các trường đại học của Nga - TP: BGH (Hiệu trưởng), Phòng HTQT&NCPT, Khoa ĐTQT, Khoa Công trình, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Vận tải - Kinh tế - Tại: P.201-A1 - Chủ trì :Hiệu trưởng
10:00Lễ trao học bổng Nippon Steel học kỳ II năm học 2018-2019 - TP: BGH (PHT Chương),Phòng HTQT & NCPT, Khoa Đào tạo Quốc tế, các sinh viên được nhận học bổng và Cố vấn học tập các lớp có sinh viên được học bổng - Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 1 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P.401-A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Hội thảo tuyển dụng công ty TNHH Daizo TEC - TP: P. CTCT&SV, Cty TNHH Daizo TEC, đối tượng tuyển dụng:sinh viên năm cuối tất cả các khoa, mời tất cả các thầy cô và sinh viên quan tâm - Tại: P.501-A1 - Chủ trì :P. CTCT&SV
14:00Họp về quy trình quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo/seminar khoa học các cấp - TP: BGH (PHT. Việt), P. KHCN, P. HTQT&NCPT, P. HCTH, P. TCCB, P. CTCT&SV, P. TCKT, P. TBQT, Ban QLGĐ, Xưởng in (phòng KHCN chuẩn bị nội dung) - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT. Việt
14:00Họp về phương án ƯDCNTT trong quản lý sinh viên - TP: BGH (PHT Chương), P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Ban Quản lý KTX, TT ƯDCNTT - Tại: P.208- A1 - Chủ trì :PHT Chương

Thứ 5 (26-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
09:00Họp Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Thạc sĩ – ngành Quản trị quốc tế; Ban xây dựng Đề án Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học – ngành Kinh doanh quốc tế. - TP: Thành phần tham dự theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1653/QĐ-GTVT ngày 13/8/2019 - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Chương
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Họp về Ban biên tập Trang thông tin điện tử - TP: Theo QĐ - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :BGH

Thứ 6 (27-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
08:30Họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 và triển khai một số quy định mới - TP: Đại diện lãnh đạo các Khoa, P.KHCN, P.CTCTSV, Đoàn TN, P. Đào tạo, P.TCKT - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :PHT Việt
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Tọa đàm biên soạn mục từ nhóm chuyên ngành Vận tải, Kinh tế và Quản lý trong Giao thông vận tải - TP: Toàn thể thành viên của nhóm, Ban chủ nhiệm - nhiệm vụ BKTT, mời các chuyên gia - Tại: P.301-A1 - Chủ trì :Trưởng nhóm

Thứ 7 (28-09)

08:30Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ
14:00Họp Hội đồng Giáo sư Ngành GTVT - Phiên thứ 2 - TP: Toàn thể HĐGS Ngành GTVT - Tại: P. 401 - A1 và P.501 - A1 - Chủ trì :Chủ tịch HĐ

Chủ nhật (29-09)

Tải xuống lịch công tác tuần

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS